Diensten - 490984-2020

16/10/2020    S202

Česko-Praha: Služby informačních technologií

2020/S 202-490984

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Státní zemědělský intervenční fond
Národní identifikační číslo: 48133981
Poštovní adresa: Ve Smečkách 801/33
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
E-mail: zakazky@akfiala.cz
Tel.: +420 541211528
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.szif.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.szif.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF

Spisové číslo: SZIFIM0319
II.1.2)Hlavní kód CPV
72222300 Služby informačních technologií
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému (licencí) pro správu identit v informačním systému, maintenance licencí po dobu 60 měsíců a další služby, které se vztahují k tomuto systému.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 50 969 959.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72222300 Služby informačních technologií
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Praha

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému (licencí) pro správu identit v informačním systému, maintenance licencí po dobu 60 měsíců a další služby, které se vztahují k tomuto systému.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

II.1.2) Hlavní kód CPV a II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV:

48810000-9 Informační systémy

72222300-0 Služby informačních technologií

72250000-2 Systémové a podpůrné služby

72600000-6 Služby počítačové podpory a poradenství

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 152-374972
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Pořízení a implementace systému pro správu identit v IS SZIF

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
07/10/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Arbes Technologies, a.s.
Národní identifikační číslo: 42192889
Poštovní adresa: Plzeňská 345/5, Smíchov
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 150 00
Země: Česko
E-mail: arbes@arbes.com
Tel.: +420 241010111
Internetová adresa: https://www.arbes.com/
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 50 969 959.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Analýza, instalace SW, integrace na IS SZIF, konzultace v oblasti bezpečnosti, parciální řízení projektu, konzultace při integraci na IS SZIF, dodávka licencí SW nástroje.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/10/2020