Služby - 491729-2017

09/12/2017    S237    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Modely otevřených mikropodniků pro inovaci v evropských památkově chráněných rodinných domech

2017/S 237-491729

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropská komise, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Brussels
1049
Belgie
Kontaktní osoba: EAC Unite D2
E-mail: EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3099
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modely otevřených mikropodniků pro inovaci v evropských památkově chráněných rodinných domech.

II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem tohoto opatření je posílit způsobilost soukromých vlastníků památkově chráněných domů a poskytnout jim inovační obchodní modely.

V rámci přípravné akce se budou mapovat a porovnávat existující obchodní modely, které používají památkově chráněné rodinné domy v EU, určí se osvědčené postupy a potenciální inovace, které by se mohly sdílet.

Zároveň bude kvantifikována a posouzena ekonomická hodnota památkově chráněných rodinných domů v EU a bude stanoven jejich potenciál přispět k různým politikám EU, včetně inovace, sociálního začlenění, vzdělávání, práce s mládeží a mezikulturního dialogu. Přidaná hodnota bude odvozena ze synergií se současnými opatřeními EU, která jsou vyhraněna pro kulturní dědictví (Dny evropského dědictví, Cena EU za kulturní dědictví, označení „evropské dědictví“).

Prostřednictvím šíření informací a zvyšování povědomí o evropské hodnotě dědictví nakonec toto opatření přispěje k cílům Evropského roku kulturního dědictví.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem je:

1. posílit způsobilost soukromých vlastníků památkově chráněných domů zachovávat a udržovat tyto nemovitosti a poskytnout jim inovační obchodní modely;

2. analyzovat hospodářský a sociální potenciál těchto činností a poskytnout politická doporučení;

3. zdůraznit význam vzdělávání, odborné přípravy a inovací pro zachovávání a podporu kulturního dědictví;

4. řešit otázky přenosu znalostí v oblasti kulturního dědictví na mladší generace a získávání tradičních dovedností ze strany nové generace;

5. zabývat se otázkou participativní správy kulturního dědictví mezi veřejnými a soukromými činiteli.

Přípravná akce potrvá během Evropského roku kulturního dědictví pro rok 2018, čímž se poskytne příležitost ke zvýšení širšího povědomí o příspěvku památkově chráněných rodinných domů k ochraně kulturního dědictví a jeho udržitelné správě.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, mládež, sport, roční pracovní program index 1.10.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz oddíl 4.4. Výběrová kritéria specifikací nabídkového řízení uvedená ve výzvě k podání nabídek č. EAC/50/2017.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/01/2018
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/02/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku.

Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu:

EAC-UNITE-D2@ec.europa.eu s uvedením referenčního čísla výzvy v předmětu svého e-mailu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Lucembursko
Tel.: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/11/2017