Diensten - 493016-2018

09/11/2018    S216    Programma's voor buitenlandse hulp - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Servië-Belgrado: Evaluatie van en toezicht op de sectorale overeenkomst voor de hervorming van het onderwijs in Servië — Versterking van de banden met de werkgelegenheid en sociale inclusie

2018/S 216-493016

Locatie: Republiek Servië

Kennisgeving van gegunde dienstenovereenkomst

 1.Referentie van de bekendmaking:

EuropeAid/139260/DH/SER/RS.
 2.Datum van bekendmaking van de aankondiging van de opdracht:

23.12.2017.
 3.Aantal percelen en titels:

Slechts 1 perceel.
 4.Nummer en waarde van de opdracht:

Nummer van de opdracht 2018/401-002; 667 150 EUR.
 5.Datum van de gunning van de opdracht:

10.9.2018.
 6.Aantal ontvangen inschrijvingen:

6
 7.Totaalscore van de geselecteerde inschrijving:

Technische score: 80; financiële score: 18,64; totaalscore: 98,64
 8.Naam, adres en nationaliteit van de geselecteerde inschrijver:

Ecorys South East Europe Ltd. (BG)
1 Cherni Vrah Bvd
1421 Sofia, BULGARIJE,
in een consortium met Ecorys Nederland BV (NL) en Ecorys Hrvatska (HR).
 9.Looptijd van de opdracht:

30 maanden.
 10.Aanbestedende dienst:

Europese Unie, vertegenwoordigd door de Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Servië, ten behoeve en voor rekening van de regering van de Republiek Servië, Belgrado, Servië.
 11.Juridische basis:

Verordening (EU) nr. 236/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11.3.2014 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten van de Unie voor de financiering van extern optreden, en Verordening (EU) nr. 231/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11.3.2014 tot invoering van een instrument voor pretoetredingssteun (IPA II).
 12.DAC-code:

11110 — Onderwijsbeleid en administratief beheer.