Leveringen - 493382-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Csopak: Motorvoertuigen voor goederenvervoer

2018/S 216-493382

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
EKRSZ_11889331
Kossuth Lajos utca 16.
Csopak
8229
Hongarije
Contactpersoon: Gál Róbert
Telefoon: +36 87555264
E-mail: bfnp@bfnp.hu
Fax: +36 87555261
NUTS-code: HU213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bfnp.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bfnp.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000749352018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000749352018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

5szem.-es áruszáll.(pick-up) terepj. haszongépj.ek

Referentienummer: EKR000749352018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból, illetve a KEHOP-4.2.0-15-2016-00003, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021, KEHOP-4.1.0-15-2016-00026, KEHOP-4.1.0-15-2016-00038, KEHOP-4.1.0-15-2016-00050, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057, KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú projektek keretében.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

4db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.2.0-15-2016-00003)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy plató felépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— fülkevédő rács a plató és a fülke között

— első ködlámpa

— plató takaróponyva

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minmum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00020)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— fülkevédő rács a plató és a fülke között

— Alumínium rolós platófedél (zárható, könnyen le- és felszerelhető, a fülkevédő ráccsal kompatibilis megoldású, kiegészítve minimum 50 kg teherbírású kereszt vagy hosszanti rudakkal, sínekkel vagy csomagrögzítő kerettel) a járműre szerelten

— sárvédőív védőelem 4 db

— tolatóradar

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minimum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00021)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— sárvédőív védőelem 4 db

— platóra szerelhető, zárható tárolódoboz (pl.: Aeroklas Gladiator XL méretű)

— tolatóradar

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minimum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00021

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00021)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— sárvédőív védőelem 4 db

— csörlőtartós első lökhárító gallytörővel, csörlővel (5400kg vonóerő), Osram led fényhíddal (120W,9600lumen)

— hátsó bukókeret csörlőtartóval, csörlővel (1400kg vonóerő)

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minmum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00021

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00021)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— fülkevédő rács a plató és a fülke között

— Alumínium rolós platófedél (zárható, könnyen le- és felszerelhető, a fülkevédő ráccsal kompatibilis megoldású, kiegészítve minimum 50 kg teherbírású kereszt vagy hosszanti rudakkal, sínekkel vagy csomagrögzítő kerettel) a járműre szerelten.

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minimum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00021

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00026)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— Oldalüveges, zárható műanyag plató felépítmény, belső világítással, fűthető hátsó üveggel, nyitható oldalablakkal (színre fújt)

— első ködlámpa

— tolatóradar

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minimum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00038)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— sárvédőív védőelem 4 db

— tolatóradar tolatókamerával

— Oldalüveg nélküli, zárható műanyag plató felépítmény, belső világítással, fűthető hátsó üveggel (színre fújt) pl.: Carryboy S560N Std

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minimum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00057)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— első ködlámpa

— tolatóradar

— sárvédőív védőelem 4 db

— Oldalüveges, zárható műanyag plató felépítmény, belső világítással, fűthető hátsó üveggel, nyitható oldalablakkal (színre fújt)

— Tetőcsomagtartó (tetőcsomagtartó keresztrudakkal) a plató felépítményen- Tetőcsomagtartó (tetőcsomagtartó keresztrudakkal) a kabinon

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minimum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00056)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— első ködlámpa

— tolatóradar

— Oldalüveges, zárható műanyag plató felépítmény, belső világítással, fűthető hátsó üveggel, nyitható oldalablakkal (színre fújt)

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minimum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (saját forrás)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében saját forrásból:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: legalább EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legalább 2,3 L-es, négyhengeres turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval

— a motor legnagyobb nyomatéka legalább 400 Nm

— kapcsolható összkerékhajtás,

— fix zárás az első es hátsó tengelyek között,

— zárható hátsó differenciálmű,

— a jármű szabad hasmagassága legalább 220 mm,

— gázlómélység legalább 700 mm

— kipörgésgátló menetstabilizátor,

— teljesítmény: legalább 150 LE

— vonóhorog, (legalább 3 t tömeg vontatására alkalmas)

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten (pl.:BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/75R17)

— teljes méretű pótkerék a többi kerékkel azonos terepgumival szerelten

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben,szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

— fűthető külső tükrök

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülés

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— tolatóradar tolatókamerával

— hátsó bukókeret csörlőtartóval, csörlővel (1400kg vonóerő)

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 220 mm, maximum: 235 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 400 Nm, maximum: 450 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben: (minimum: 8 l/100km, maximum: 10 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00050)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: minimálisan EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legnagyobb teljesítmény: minimum 190 LE-s,

— legalább 2295 köbcentiméteres hengerűrméretű, turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval, kapcsolható összkerékhajtással

— legnagyobb forgatónyomatéka legalább 450 Nm,

— 100 %-ban záródó differenciálműzár a hátsótengelyen,

— a jármű minimális szabad hasmagassága: 190 mm,

— gázlómélység minimálisan 500 mm

— első terepszög minimálisan 29 fok, hátsó terepszög minimálisan 18 fok,

— a platón a kerékdobok közötti szélesség legalább 1215 mm

— kipörgésgátló, menetstabilizátor,

— vonóhoroggal, melynek a maximális terhelhetősége legalább 3 t

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten: BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/65 R 17

— teljes méretű pótkerék terepgumival szerelten: BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/65 R 17

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben, szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök

— első ködlámpa

— tolatókamera és tolatóradar

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— legalább manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülések

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— 230 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés, rakományrögzítő fülekkel, (kompatibilis az extrák között szereplő platófedéllel és a rakományrögzítő sínekkel)

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel vagy platófelépítménnyel kompatibilis)

Kiegészítők:

— Alumínium rolós platófedél (zárható, könnyen le- és felszerelhető, a fülkevédő ráccsal kompatibilis megoldású, kiegészítve minimum 50 kg teherbírású kereszt vagy hosszanti rudakkal, sínekkel vagy csomagrögzítő kerettel) a járműre szerelten

— rakományrögzítő sínek a platón és az oldalfalon

— Tetőcsomagtartó (tetőcsomagtartó keresztrudakkal) a kabinon

— Fülkevédő rács a plató és a fülke között

— csörlőtartós első lökhárító gallytörővel, csörlővel (5400kg vonóerő), Osram led fényhíddal (120W,9600lumen)

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 190 mm, maximum: 200 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 450 Nm, maximum: 500 Nm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben (minimum: 8 l/100 km, maximum: 11 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1db 5szem.-es pick-up (KEHOP-4.1.0-15-2016-00050)

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34130000
34113300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű beszerzése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére adásvételi szerződés keretében a KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 azonosító számú projekt keretében:

— a gépjármű meghajtó motorjának környezetvédelmi besorolása CO, NOx, NMCH és PM kibocsátás paramétereiben: minimálisan EURO 6

— duplakabinos, ötszemélyes, dízelüzemű pick-up gépkocsi,

— legnagyobb teljesítmény: minimum 190 LE-s,

— legalább 2295 köbcentiméteres hengerűrméretű, turbódízel motor, 6 fokozatú kézi váltóval, kapcsolható összkerékhajtással

— legnagyobb forgatónyomatéka legalább 450 Nm,

— 100 %-ban záródó differenciálműzár a hátsótengelyen,

— a jármű minimális szabad hasmagassága: 190 mm,

— gázlómélység minimálisan 500 mm

— első terepszög minimálisan 29 fok, hátsó terepszög minimálisan 18 fok,

— a platón a kerékdobok közötti szélesség legalább 1215 mm

— kipörgésgátló, menetstabilizátor,

— vonóhoroggal, melynek a maximális terhelhetősége legalább 3 t

— haspáncél (hűtővédő+motorvédő + váltóvédő + osztómű védő)

— erősített, terepmintázatú gumikkal szerelten: BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/65 R 17

— teljes méretű pótkerék terepgumival szerelten: BF Goodrich ALL TERRAIN T/A 245/65 R 17

— metál fényezés (szürke, zöld vagy barna színben, szín egyeztetése szerződéskötés előtt)

— elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök

— első ködlámpa

— tolatókamera és tolatóradar

— távirányítású központi ajtózár

— elektromos ablakemelők elöl-hátul

— legalább manuális vezérlésű klímaberendezés,

— fűthető első ülések

— 12 V-os elektromos csatlakozó

— 230 V-os elektromos csatlakozó

— autórádió MP3 lejátszóval, Bluetooth® telefonkihangosítóval,

— platóbélés rakományrögzítő fülekkel (a Kiegészítők felsorolásánál szereplő plató takaróponyvával, alumínium platófedéllel, platófelépítménnyel és rakományrögzítő sínekkel kompatibilis)

Kiegészítők:

— Oldalüveges, zárható, műanyag plató felépítmény, belső világítással, fűthető hátsó üveggel, nyitható oldalablakkal (színre fújt) a járműre szerelten

— rakományrögzítő sínek a platón és az oldalfalon

— Tetőcsomagtartó (tetőcsomagtartó keresztrudakkal) a plató felépítményen és a kabinon is

— csörlőtartós első lökhárító gallytörővel, csörlővel (5400kg vonóerő), Osram led fényhíddal (120W,9600lumen)

Ajánlattevő feladatát képezi a gépjármű forgalomba helyezése és az ahhoz kapcsolódó költségek rendezése.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szabad hasmagasság (minimum: 190 mm, maximum: 200 mm, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális forgatónyomaték (minimum: 450 Nm, maximum: 500 NM, előny a nagyobb) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben (minimum: 8 l/100 km, maximum: 11 l/100 km, előny a kevesebb) / Weging: 5
Prijs - Weging: 85
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

II.2.14)Nadere inlichtingen

Felhívás II.2.5.) Értékelési szempontok "ár" szempont pontosabb megfogalmazása:

X Ár: Nettó ajánlati összár (valamennyi forgalomba helyezési költséggel együttesen) - Súlyszám: 85

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok és igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amelyik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll, illetőleg a Kbt. 74. § (1) bekezdés értelmében amelyikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti kizáró okokat.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kér az ajánlatkérő a gazdasági szereplőtől/ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő/ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő/ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A kizáró okok igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet olyan módon alkalmazandó, hogy a Kbt. 62. § (1) bek.k) pont kb) pontját nem a rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, és a 10. § g) pont gb) alponjta alapján szükséges igazolni, hanem az ajánlatkérő által tartalmilag megadott igazolási mód szerint.

Karakterkorlátozás miatt folytatás jelen felhívás III.1.2) pontjában!

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT jelen felhívás III.1.1. pontjának folytatása:

KIZÁRÓ OKOK IGAZOÁSA:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. -16. § -nak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet 1-16. §-ban említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot a jelen tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokat a gazdasági szereplők más, korábbi közbeszerzési eljárásokban használat egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával is igazolhatják, azt felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat (321/2015. Korm. rend. 7. § (1) bekezdése szerint). A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi (321/2015. Korm. rend. 1. § (7) bekezdése szerint).

Fentiekkel kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 7. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételére.

Eventuele minimumeisen:

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT a jelen felhívás VI.3. pontjának II. számú FOLYTATÁSA:

17. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

18. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek.

19. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

20. Információk a Felhívás II.2.7) pontjához: A szerződés időtartama, azaz a gépjárművek szállítási határideje: a szerződéskötést követő 7 hónap (kötbérterhes határidő).

21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Gordosné dr. Fekete Lívia Lajstromszám: 00925

22. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

23. Ajánlatkérő tudomásul veszi és jelzi, hogy a 168/2004. (v.25.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a központi beszerző szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keretszerződés vagy keretmegállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat kötelezettséget.

24. Ajánlatkérő jelzi, hogy részenként ír alá szerződést a nyertes ajánlattevőkkel abban az esetben is, ha azonos gazdasági szereplő több részben is nyertesként kerül kihirdetésre.

25. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, legjobb ár-érték arány szempontrendszert alkalmazza a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására. Az értékelési szempontokat, és a pontkiosztás módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

26. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (1) - (5) bek.-ei szerintieket, a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

27. A felhívás IV.2.6. pontjában foglalt ajánlati kötöttség időtartama (2 hónap) alatt 60 napot kell érteni a Kbt. 81.§ (11) bek.-nek megfelelően.

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT a jelen felhívás III.2.2 pontjának I. sz. folytatása:

A teljesített áruk ellenértékét az ajánlatkérő utófinanszírozással, számla ellenében fizeti meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) szerint, a számla (számlák) kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással a szállító részére.

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Projektek:

KEHOP-4.2.0-15-2016-00003;

KEHOP-4.1.0-15-2016-00020;

KEHOP-4.1.0-15-2016-00021;

KEHOP-4.1.0-15-2016-00026;

KEHOP-4.1.0-15-2016-00038;

KEHOP-4.1.0-15-2016-00050;

KEHOP-4.1.0-15-2016-00057;

KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Valamennyi megjelölt projekt keretében a támogatási intenzitás: 100,000000 %

10. számú rész vonatkozásában:

A szerződés finanszírozása az Ajánlatkérő saját forrásaiból történik.

A teljesített áruk ellenértékét az ajánlatkérő számla ellenében fizeti meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) szerint, a számla (számlák) kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással a szállító részére.

Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Alkalmasság igazolása

M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) során az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyával megegyező (gépjárművek) szállításainak ismertetése vagy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozata.

Az ismertetésnek/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a referenciát adó nevét, elérhetőségét,

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező év, hónap, nap),

— a szállítás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— az ellenszolgáltatás összegét (az 1. és 8. rész kivételével),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § szerint kell benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés Ajánlatkérő nem kéri ajánlattevőktől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő/ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő/ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Igazolási mód (előzetes igazolás): Ajánlatkérő utal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 3. §-ában foglaltakra.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben teljesített, gépjárművek szállítására vonatkozó, legalább:

1. sz. rész esetében: legalább 3 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

2. sz. rész esetében: nettó 6 200 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

3. sz. rész esetében: nettó 5 900 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

4. sz. rész esetében: nettó 6 500 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

5. sz. rész esetében: nettó 6 100 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

6. sz. rész esetében: nettó 6 200 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

7. sz. rész esetében: nettó 6 400 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

8. sz. rész esetében: legalább 1 db ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

9. sz. rész esetében: nettó 6 200 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

10. sz. rész esetében: nettó 6 200 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

11. sz. rész esetében: nettó 8 600 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó,

12. sz. rész esetében: nettó 8 900 000,- Ft értékű ötszemélyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű sikeres átadás-átvétellel lezárt értékesítésével járó

Referenciájával.

A vizsgált időszak mértéke a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített referenicával lehet megfelelni.

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT a jelen felhívás III.2.2 pontjának II. sz. folytatása:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A teljesítési határidők elmulasztása esetén késedelmi kötbér, nem teljesítés esetén meghiúsulási kötbér megfizetését vonja maga után. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék (szállított gépkocsi) nettó vételára.

A késedelmi kötbér mértéke: a nettó ajánlati ár napi 0,5 %- a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó vételár 10 %-a, melynek elérése után fennáll Vevő lehetősége, hogy felmondja a szerződést.

Vevő hibás teljesítést nem fogad el. A hiba észlelésekor Vevő póthatáridő tűzésével felhívja Eladót a hiba kijavítására, amely idő alatt Eladó kijavíthatj a hibát. A meghiúsulási kötbér (nem teljesítés) mértéke: 20 %

Nyertes ajánlattevő a megajánlott gépjárműre és kiegészítő felszereléseire vonatkozóan minimálisan 3 évre, vagy 100 ezer km-re (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű garancia biztosítását, továbbá az első két évben ingyenesen igénybe vehető Assistance szolgáltatásokat vállal.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részeként a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés (elszámolás) pénzneme: (HUF) Forint. Az ajánlati ár kizárólag forintban (HUF) adható meg.

1-9. számú részek és 11-12. részek:

A szerz. finanszírozása az Ajánlatkérő által megkötött alábbi azonosítókkal rendelkező Támogatási Szerződések alapján az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásából történik, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési előirányzatból, vissza nem téritendő támogatás formájában. A teljes ellenszolgáltatás 100,000000 %-a európai uniós támogatásból utófinanszírozás szabályai szerint kerül kifizetésre. A teljesített áruk ellenértékét az ajánlatkérő utófinanszírozással, számla ellenében fizeti meg, a PTK. 6:130. § (1) szerint, a számla (számlák) kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással a szállító részére.

Karakterkorlátozás miatt I.sz. folytatás felhívás III.1.2) pontjában (alk.min.), II.sz. folytatás felhívás III.1.3) pontjában (alk.min.)

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

EKR informatikai rendszer (www.ekr.gov.hu)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés]

Ajánlatkérő utal továbbá a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (2), (4)-(5) bekezdéseire, valamint a 16. § (1) bekezdésére.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Az 1-10 részek vonatkozásában érvényességi feltétel: a gépjármű vegyes tartozó, gyár által megállapított üzemanyag fogyasztása nem lehet magasabb, mint 10 liter / 100 km, valamint a gyár által megadott CO kibocsátása nem lehet magasabb, mint 230 g / km.

A 11-12. részek vonatkozásában az érvényességi feltétel: a gépjármű vegyes üzemhez tartozó, gyár által megállapított üzemanyag fogyasztása nem lehet magasabb, mint 11 l/ l00km, valamint a gyár által megadott CO2 kibocsátása magasabb, mint 250 g/km.

2. Ajánlatkérő hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

3. Ajánlattevő köteles az ajánlatban cégszerűen aláírt kereskedelmi ajánlatot benyújtani, melyen részenként (amennyiben releváns: több részre történő ajánlattétel esetén) tételenként (gépjármű ára, regisztrációs adó, üzembe helyezés díja, forgalomba helyezés költsége stb.) feltünteti a nettó ajánlati árat (bírálati szempontot), amely tartalmazza a forgalomba helyezés minden költségét, továbbá felismerhetően (pl. másik oszlopban) ugyanezen költségeket bruttó értéken (ahol ez releváns). Ajánlatkérő bírálati/értékelési szempontként a forgalomba helyezés költségeivel együtt számított nettó ajánlati árat hasonlítja össze és értékeli, az összesített bruttó ár pedig a létrejövő szerződés része lesz. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 5.§ (3)-(4) bekezdése alapján nyilatkozik az Ajánlatkérő, hogy mint költségvetési szerv az Itv. 5.§ (1) bekezdés c) pontja, (2) és (4) bekezdése alapján teljes személyes illetékmentességben részesül, mivel az eljárás megindítását megelőző 2017. évi naptári évben folytatott tevékenységéből származó eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett és a 2018. évben adófizetési kötelezettsége előreláthatóan nem keletkezik.

4. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.

5. Az ajánlathoz csatolni kell:

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a) - b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),

— az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot,

— a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, ajánlatkérői felhívás esetén az igazolásokat (Kbt. 69. § (4) bekezdés),

— Kbt. 25. § (3) -(4) szerinti nyilatkozat csatolása szükséges,

— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját,

— ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,

— amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, igazolásait, szerződéseit figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére,

— Kereskedelmi ajánlatot és részletes műszaki leírást (közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt „Részletes műszaki leírás”) a megajánlott gépjárművekről.

6. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT az I. számú FOLYTATÁS felhívás VI.4.3. pontjában, a II. számú FOLYTATÁSA a felhívás III.1.2. pontjában

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT a jelen felhívás VI.3. pontjának I. számú FOLYTATÁSA

7. Ajánlatkérő az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.3).

8. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

9. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.

10. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.

11. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattevők). A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

12. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

13. A különböző devizák forintra történő átszámítása esetében a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás megjelenésének napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján kell átszámítani magyar forintra. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

14. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárásban az irányadó jog a magyar jog.

15. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű megajánlást és teljesítést elfogad az Ajánlatkérő a Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint. Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek ajánlatukban megfelelő módon bizonyítaniuk kell. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban - megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítaniuk kell, hogy az általuk megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által a termékre vonatkozóan meghatározott követelményeknek. Megfelelő eszköz lehet különösen ajánlattevő által a termék részletes specifikációjáról (termékjellemzők) szóló termékleírás, a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. A dokumentumot olyan tartalommal, továbbá olyan jelöléssel kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az mely részre vonatkozik. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az egyenértékűséget ajánlatukban megfelelő módon nem bizonyítják, úgy ajánlatkérő hiánypótlás keretében ezen hiányosság pótlására az ajánlattevőket fel fogja hívni.

16. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018