Leveringen - 493510-2018

09/11/2018    S216

Polen-Krakau: Medische apparatuur

2018/S 216-493510

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
Postadres: ul. Wielicka 267
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-663
Land: Polen
Contactpersoon: Łukasz Bartkowicz
E-mail: l.bartkowicz@zol.krakow.pl
Telefoon: +48 124467500
Fax: +48 124467501

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zol-krakow.com.pl/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia

Referentienummer: ZP 9/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 524 543.83 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711000 Elektrische huishoudelijke apparaten voor voedsel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39713100 Vaatwasmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wózki inwalidzkie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33193120 Rolstoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szafki BHP

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141300 Legkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzęt rehabilitacyjny

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33150000 Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44411200 Badkuipen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wózki kąpielowo-sanitarne przeznaczone do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42413200 Hydraulische krikken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meble i wyposażenie

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie medyczne

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Regały

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141100 Legplanken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Defibrylatory

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wagi krzesełkowe

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38310000 Precisieweegschalen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wózki popychane

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34912100 Wandelwagentjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wózki zabiegowe

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fotele medyczne multifunkcyjne

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39113100 Leunstoelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Komputery i drukarki laserowe

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000 Elektronische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania pacjenta oraz rolki do transportu

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telewizory

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32324600 Kastjes voor digitale tv
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Podnośniki

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42413200 Hydraulische krikken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Myjnie-dezynfektory

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koncentratory tlenu

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ssaki i inhalatory

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materace przeciwodleżynowe wersja I

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39143112 Matrassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Łóżka szpitalne wersja I

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192100 Hospitaalbedden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wózki do transportu pacjenta

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34911100 Karretjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meble na wymiar

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparaty EKG

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39141000 Keukenmeubilair en apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Artykuły łazienkowe: wieszaki, lustra, kosze na odpady

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44410000 Artikelen voor badkamer en keuken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rowery stacjonarne

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37441300 Hometrainers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wózki do sprzątania

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39132500 Kantoorwagentjes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Łóżka szpitalne wersja II

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192100 Hospitaalbedden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Materace przeciwodleżynowe wersja II

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39143112 Matrassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balkoniki i wózki inwalidzkie

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33193000 Invalidewagentjes, rolstoelen en bijbehorende apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-328829

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 8a/7
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 958.53 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 660.02 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 8a/7
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 500.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 966.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Wózki inwalidzkie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Szafki BHP

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lobby Meble s.c.
Postadres: ul. Pod Fortem 2F
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL214 Krakowski
Postcode: 31-302
Land: Polen
E-mail: kontakt@l-meble.pl
Telefoon: +48 509199431
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 341.46 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 398.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Sprzęt rehabilitacyjny

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HAS-MED. sp. z o.o.
Postadres: ul. Młyńska 20
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-300
Land: Polen
E-mail: duklak@hasmed.pl
Telefoon: +48 338123179
Fax: +48 338123179
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 578.85 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 350.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Sterowane elektronicznie wanny prysznicowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Wózki kąpielowo-sanitarne przeznaczone do mycia osób niepełnosprawnych w pozycji siedzącej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arjohuntleigh Polska sp. z o.o.
Postadres: ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 2
Plaats: Komorniki
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 62-052
Land: Polen
Telefoon: +48 694419751
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 750.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 520.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Różne meble i wyposażenie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 8a/7
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 597.15 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 146 535.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Wyposażenie medyczne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin sp. z o.o.
Postadres: al. Spółdzielczości Pracy 38
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-147
Land: Polen
E-mail: amakosz@cezal.lublin.pl
Telefoon: +48 814466074
Fax: +48 814466076
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 367.56 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 310.53 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

Regały

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin sp. z o.o.
Postadres: al. Spółdzielczości Pracy 38
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-147
Land: Polen
E-mail: amakosz@cezal.lublin.pl
Telefoon: +48 814466074
Fax: +48 814466076
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 991.87 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 517.32 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

Defibrylatory

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HAS-MED. sp. z o.o.
Postadres: ul. Młyńska 20
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-300
Land: Polen
E-mail: duklak@hasmed.pl
Telefoon: +48 338123179
Fax: +48 338123179
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

Wagi krzesełkowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NaturFarm Piotr Wojciechowski
Postadres: ul. Jaśminowa 12
Plaats: Dopiewo
NUTS-code: PL418 Poznański
Postcode: 62-070
Land: Polen
E-mail: przetargi@naturfarm.com.pl
Telefoon: +48 616703196
Fax: +48 616242695
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 944.44 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

Wózki popychane

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 8a/7
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 495.93 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 388.49 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

Wózki zabiegowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 15
Benaming:

Fotele medyczne multifunkcyjne

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16
Benaming:

Komputery i drukarki laserowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 8a/7
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 780.49 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98 965.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 17
Benaming:

Sprzęt transportowy: śliskie deski do przemieszczania pacjenta oraz rolki do transportu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Empireum Dopieralski Piotr
Postadres: ul. Chotomska 30
Plaats: Jabłonna
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 05-110
Land: Polen
E-mail: info@empireum.com.pl
Telefoon: +48 227824474
Fax: +48 222668497
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 458.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 720.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 18
Benaming:

Telewizory

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 8a/7
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 292.68 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 069.98 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Benaming:

Podnośniki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HAS-MED sp. z o.o.
Postadres: ul. Młyńska 20
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-300
Land: Polen
E-mail: duklak@hasmed.pl
Telefoon: +48 338123179
Fax: +48 338123179
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 305.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 700.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 20
Benaming:

Myjnie-dezynfektory

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Firma Wytwórczo Usługowa Medilab sp. z o.o.
Postadres: ul. Niedźwiedzia 60
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-531
Land: Polen
E-mail: przetargi@medilab.pl
Telefoon: +48 857479343
Fax: +48 856743703
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 928.17 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 576.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 21
Benaming:

Koncentratory tlenu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aero-Medika sp. z o.o.
Postadres: ul. Kopernika 36/40
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-924
Land: Polen
E-mail: biuro@aeromedika.pl
Telefoon: +48 228284067
Fax: +48 228264667
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 390.24 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 512.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 22
Benaming:

Ssaki i inhalatory

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin sp. z o.o.
Postadres: al. Spółdzielczości Pracy 38
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-147
Land: Polen
E-mail: amakosz@cezal.lublin.pl
Telefoon: +48 81446074
Fax: +48 814466076
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 109.80 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 364.08 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 23
Benaming:

Materace przeciwodleżynowe wersja I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Revita Ewa Krutul
Postadres: Podamirowo 30
Plaats: Mścice
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Postcode: 76-031
Land: Polen
E-mail: biuro@revita.pl
Telefoon: +48 943435680
Fax: +48 943464078
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 106 481.48 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 610.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 24
Benaming:

Łóżka szpitalne wersja I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metalowiec sp. z o.o.
Postadres: ul. Fabryczna 2
Plaats: Namysłów
NUTS-code: PL524 Opolski
Postcode: 46-100
Land: Polen
E-mail: biuro@metalowiec.com.pl
Telefoon: +48 774104558
Fax: +48 774104264
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 634 939.26 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 751 140.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 25
Benaming:

Wózki do transportu pacjenta

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 26
Benaming:

Meble na wymiar

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 7a/8
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 243 902.44 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 211 692.84 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 27
Benaming:

Aparaty EKG

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HAS-MED sp. z o.o.
Postadres: ul. Młyńska 20
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL225 Bielski
Postcode: 43-300
Land: Polen
E-mail: duklak@hasmed.pl
Telefoon: +48 338123179
Fax: +48 338123179
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 600.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 28
Benaming:

Wyposażenie kuchenne ze stali nierdzewnej

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 29
Benaming:

Artykuły łazienkowe: wieszaki, lustra, kosze na odpady

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 8a/7
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 634.15 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 103.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 30
Benaming:

Rowery stacjonarne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 8a/7
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 666.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 686.12 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 31
Benaming:

Wózki do sprzątania

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk
Postadres: ul. Pokoju 7a/8
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-859
Land: Polen
E-mail: design.kaczmarczyk@gmail.com
Telefoon: +48 515267820
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 944.44 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 722.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 32
Benaming:

Łóżka szpitalne wersja II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Metalowiec sp. z o.o.
Postadres: ul. Fabryczna 2
Plaats: Namysłów
NUTS-code: PL524 Opolski
Postcode: 46-100
Land: Polen
E-mail: biuro@metalowiec.com.pl
Telefoon: +48 774104090
Fax: +48 774104159
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 783.61 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 149 688.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 33
Benaming:

Materace przeciwodleżynowe wersja II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Revita Ewa Krutul
Postadres: Podamirowo 30
Plaats: Mścice
NUTS-code: PL426 Koszaliński
Postcode: 76-031
Land: Polen
E-mail: biuro@revita.pl
Telefoon: +48 943435680
Fax: +48 943464078
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 847.22 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 765.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 34
Benaming:

Balkoniki i wózki inwalidzkie

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018