Leveringen - 493579-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Botoșani: Apparatuur voor osteosynthese

2018/S 216-493579

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani
Romania
Str. Arhimandrit Marchian nr. 11
Botoșani
710211
Roemenië
Contactpersoon: Temciuc Florin
Telefoon: +40 231517150
E-mail: achizitii_mavromati@yahoo.com
Fax: +40 231517780/+40 231517150
NUTS-code: RO212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitjudbotosani.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spitalul Județean de Urgență
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Materiale sanitare

Referentienummer: 1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Materiale sanitare:

(a) termenul maxim in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare — 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor,

(b) termenul maxim in care ofertantii pot transmite o solicitare de clarificare — 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 124 353.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROTEZE CU DUBLA MOBILITATE

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PROTEZE CU DUBLA MOBILITATE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 28,522.60

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 228,180.80

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE UZ MEDICAL

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE UZ MEDICAL - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 7,424.65

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 59,397.20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ANCORA PENTRU REATASAT PARTI MOI DIN TITAN CU DOUA BRATE DE STABILIZARE

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ANCORA PENTRU REATASAT PARTI MOI DIN TITAN CU DOUA BRATE DE STABILIZARE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 1,250.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 10,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SISTEM DE TRASFER OSTEOCONDRAL CU GHIDAJ DE PERPENDICULARITATE

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SISTEM DE TRASFER OSTEOCONDRAL CU GHIDAJ DE PERPENDICULARITATE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 3,000.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 24,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROTEZE

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PROTEZE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 93,195.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 745,560.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE BLAKEMORE

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE BLAKEMORE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 13,387.50

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 107,100.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TIFON MEDICINAL

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141114
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TIFON MEDICINAL - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 34,500.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 276,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PACHET SERINGI PENTRU INJECTOMAT NEMOTO

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SERINGI PENTRU INJECTOMAT NEMOTO - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 19,300.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 154,400.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACE SPINALE

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141321
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ACE SPINALE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 7,400.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 59,200.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE TIEMANN CU BALONAS

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE TIEMANN CU BALONAS - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 880.60

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 7,044.80

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACCESORII OSTEOSINTEZA

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ACCESORII OSTEOSINTEZA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 4,800.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 38,400.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PLACI BAZIN PENTRU ABORD ANTERIOR INTRAPELVIN

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PLACI BAZIN PENTRU ABORD ANTERIOR INTRAPELVIN - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 8,400.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 67,200.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SURUBURI OSTEOSINTEZA

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SURUBURI OSTEOSINTEZA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 5,515.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 44,120.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SURUB CANULAT PENTRU TRACTIUNE DINAMICA

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SURUB CANULAT PENTRU TRACTIUNE DINAMICA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 12,500.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 100,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HALATE CHIRURGICALE CU INTARITURA

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33198000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HALATE CHIRURGICALE CU INTARITURA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 13,025.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 104,200.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SCUTECE UNICA FOLOSINTA

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SCUTECE UNICA FOLOSINTA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 3,277.50

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 26,220.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PACHET FIRE DE SUTURA CHIRURGICALE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141121
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

FIRE DE SUTURA CHIRURGICALE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 103,200.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 825,600.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MICROPERFUZOARE

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33194100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MICROPERFUZOARE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 40

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 320

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SERINGI INSULINA

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SERINGI INSULINA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 660.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 5,280.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RECOLTOR UNIVERSAL 60 ML

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19520000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RECOLTOR UNIVERSAL 60 ML - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 5,000.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 40,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OMNIFIX PLASTURI

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141127
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

OMNIFIX PLASTURI - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 31,825.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 254,600.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MASTI OXIGEN

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33171210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MASTI OXIGEN - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 3,000.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 24,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

APASATOARE LIMBA

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

APASATOARE LIMBA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 1,200.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 9,600.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SONDE INTUBATIE FLEXOMETALICE

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141641
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SONDE INTUBATIE FLEXOMETALICE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 3,000.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 24,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MASTI CHIRURGICALE UNICA FOLOSINTA

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33171210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MASTI CHIRURGICALE UNICA FOLOSINTA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 2,200.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 17,600.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IOBAN ANTIMICROBIAN

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

IOBAN ANTIMICROBIAN - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 6,000.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 48,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SISTEME BLOCATE POLIAXIALE

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SISTEME BLOCATE POLIAXIALE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 38,000.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 304,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CATETERE VENOASE CENTRALE

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CATETERE VENOASE CENTRALE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 19,800.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 158,400.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PLACI BLOCATE MULTIAXIAL

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PLACI BLOCATE MULTIAXIAL - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 45,000.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 360,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PACHET MATERIALE SI CONSUMABILE PT DIALIZA

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MATERIALE SI CONSUMABILE PT DIALIZA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 21,408.90

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 171,271.20

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SISTEM TIJE CENTROMEDULARE BLOCATE PENTRU TIBIE & FEMUR

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SISTEM TIJE CENTROMEDULARE BLOCATE PENTRU TIBIE & FEMUR - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 20,540.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 164,320.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PLACI OSTEOSINTEZA PENTRU SURUBURI DE 4,5-6,5MM

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PLACI OSTEOSINTEZA PENTRU SURUBURI DE 4,5-6,5MM - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 20,900.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 167,200.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BROSE OSTEOSINTEZA

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BROSE OSTEOSINTEZA - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 3,600.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 28,800.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TIJE CENTROMEDULARE BLOCATE,ALEZATE

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TIJE CENTROMEDULARE BLOCATE,ALEZATE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 21,000.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 168,000.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SPACER

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SPACER - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 32,792.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 262,336.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PLACI OSTEOSINTEZA PT. SURUBURI DE 2,7-3,5

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PLACI OSTEOSINTEZA PT. SURUBURI DE 2,7-3,5 - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 7,900.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 63,200.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SERINGI GUYON

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141310
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SERINGI GUYON- cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 757.50

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 6,060.00

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SURUBURI RECONSTRUCTIE

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO212
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de urgenta Mavromati Botosani, strada Marchian nr. 11

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SURUBURI RECONSTRUCTIE - cantitatile minime si maxime sunt mentionate in Caietul de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoare minima contract subsecvent (lei fara TVA) - 3,470.00

Valoare maxima contract subsecvent (lei fara TVA) - 27,760.00

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3073
Perceel nr.: 17
Benaming:

CATETERE VENOASE CENTRALE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KAPAMED INTERNATIONAL SRL
Romania
Strada Mureşului, Nr. 8B
Cluj-Napoca
400598
Roemenië
Telefoon: +40 724860962
E-mail: vasile@kapamed.ro
Fax: +40 264550577
NUTS-code: RO113
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 108 800.00 RON
Laagste offerte: 1 086 400.00 RON / Hoogste offerte: 1 086 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3074
Perceel nr.: 20
Benaming:

IOBAN ANTIMICROBIAN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VELMED INTERNATIONAL
Romania
Strada Tăciunelui, Nr. 13
Bucuresti
023826
Roemenië
Telefoon: +40 769278323
E-mail: office@velmed.ro
Fax: +40 374094335
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 336 000.00 RON
Laagste offerte: 310 800.00 RON / Hoogste offerte: 310 800.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3076
Perceel nr.: 28
Benaming:

ACCESORII OSTEOSINTEZA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VALDOMEDICA TRADING
Romania
Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32
Bucuresti
062326
Roemenië
Telefoon: +40 214344299 / 214344294
E-mail: valdomedica@gmail.com
Fax: +40 214344294
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.valdomedica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 439 200.00 RON
Laagste offerte: 202 832.00 RON / Hoogste offerte: 202 832.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2951
Perceel nr.: 19
Benaming:

SCUTECE UNICA FOLOSINTA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L.
Romania
Strada: Timişoara, nr. 84, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061326
Bucuresti
061326
Roemenië
Telefoon: +40 213500880
E-mail: andreea.sebov@bella.ro
Fax: +40 213500885
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 183 540.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 200.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2957
Perceel nr.: 6
Benaming:

RECOLTOR UNIVERSAL 60 ML

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nova Fit 2000 S.R.L.
Romania
Strada Cernesti, Nr. 7, Sector: 1
Bucuresti
013855
Roemenië
Telefoon: +40 212328737
E-mail: novafit@gmail.com
Fax: +40 212328737
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.novafit.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 280.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2952
Perceel nr.: 13
Benaming:

MASTI OXIGEN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NOVITRADE
Romania
Strada Andrei Muresanu, Nr. 81
Constanta
900373
Roemenië
Telefoon: +40 241690033
E-mail: office@novitrade.ro
Fax: +40 241690033
NUTS-code: RO223

Internetadres: www.novitrade.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 238.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2956
Perceel nr.: 9
Benaming:

ACE SPINALE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FRESENIUS KABI ROMANIA
Romania
Strada Fânarului, Nr. 2A
Brasov
500464
Roemenië
Telefoon: +40 268406260
E-mail: anca.vasilache@fresenius-kabi.com, andreea.dregan@fresenius-kabi.com, irina.balog@fresenius-kabi.com, roxana.leahu@fresenius-kabi.com
Fax: +40 268406263
NUTS-code: RO122

Internetadres: www.fresenius-kabi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 414 400.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 200.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2953
Perceel nr.: 10
Benaming:

SONDE UZ MEDICAL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AVA MEDICAL SERVICES SRL
Romania
Strada Verne Jules, Nr. 1
Oradea
410539
Roemenië
Telefoon: +40 737783945
E-mail: avamedicalserv@gmail.com
Fax: +40 365880099
NUTS-code: RO111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 415 780.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 830.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2906
Perceel nr.: 10
Benaming:

SONDE UZ MEDICAL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AVA MEDICAL SERVICES SRL
Romania
Strada Verne Jules, Nr. 1
Oradea
410539
Roemenië
Telefoon: +40 737783945
E-mail: avamedicalserv@gmail.com
Fax: +40 365880099
NUTS-code: RO111
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 415 780.40 RON
Laagste offerte: 404 320.00 RON / Hoogste offerte: 404 320.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2903
Perceel nr.: 35
Benaming:

SPACER

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
Romania
Strada Calea 13 Septembrie, Nr. 206D, Sector: 5
Bucuresti
040298
Roemenië
Telefoon: +40 213301130
E-mail: mravariu@mt-intl.ro
Fax: +40 213301930
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.mt-intl.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 652 537.60 RON
Laagste offerte: 8 368 640.00 RON / Hoogste offerte: 8 368 640.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2902
Perceel nr.: 30
Benaming:

ANCORA PENTRU REATASAT PARTI MOI DIN TITAN CU DOUA BRATE DE STABILIZARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
RONDA MEDICAL S.R.L.
Romania
Strada Viilor, Nr. 20C
Cluj-Napoca
400347
Roemenië
Telefoon: +40 264237212
E-mail: office@rondamedical.ro
Fax: +4 0264237295
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.rondamedical.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 RON
Laagste offerte: 42 000.00 RON / Hoogste offerte: 42 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2905
Perceel nr.: 3
Benaming:

TIFON MEDICINAL

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
NOVITRADE
Romania
Strada Andrei Muresanu, Nr. 81
Constanta
900373
Roemenië
Telefoon: +40 241690033
E-mail: office@novitrade.ro
Fax: +40 241690033
NUTS-code: RO223

Internetadres: www.novitrade.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 100 000.00 RON
Laagste offerte: 1 518 664.00 RON / Hoogste offerte: 1 518 664.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2894
Perceel nr.: 5
Benaming:

PACHET SERINGI PENTRU INJECTOMAT NEMOTO

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ZENMED SOLUTIONS
Romania
Strada Mihăileanu Ştefan, Nr. 1
Bucuresti
024021
Roemenië
Telefoon: +40 738192333
E-mail: officezenmed@gmail.com
Fax: +40 316405968
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 080 800.00 RON
Laagste offerte: 473 200.00 RON / Hoogste offerte: 473 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2907
Perceel nr.: 9
Benaming:

ACE SPINALE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FRESENIUS KABI ROMANIA
Romania
Strada Fânarului, Nr. 2A
Brasov
500464
Roemenië
Telefoon: +40 268406260
E-mail: anca.vasilache@fresenius-kabi.com, andreea.dregan@fresenius-kabi.com, irina.balog@fresenius-kabi.com, roxana.leahu@fresenius-kabi.com
Fax: +40 268406263
NUTS-code: RO122

Internetadres: www.fresenius-kabi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 414 400.00 RON
Laagste offerte: 1 300.00 RON / Hoogste offerte: 1 300.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2899
Perceel nr.: 19
Benaming:

SCUTECE UNICA FOLOSINTA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BELLA ROMANIA IMPEX S.R.L.
Romania
Strada: Timişoara, nr. 84, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061326
Bucuresti
061326
Roemenië
Telefoon: +40 213500880
E-mail: andreea.sebov@bella.ro
Fax: +40 213500885
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 183 540.00 RON
Laagste offerte: 130 200.00 RON / Hoogste offerte: 130 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2878
Perceel nr.: 2
Benaming:

PACHET FIRE DE SUTURA CHIRURGICALE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ROMBIOMEDICA S.R.L.
Romania
Strada Paris, Nr. 48
Bucuresti
011815
Roemenië
Telefoon: +40 212302390
E-mail: lorena.gogot@rombiomedica.com, marius.strainu@rombiomedica.com
Fax: +40 212302391
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.rombiomedica.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 779 200.00 RON
Laagste offerte: 5 779 200.00 RON / Hoogste offerte: 5 779 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2896
Perceel nr.: 7
Benaming:

APASATOARE LIMBA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ALPHA NED 2000 EXIM S.R.L.
Romania
Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1
Bucuresti
010816
Roemenië
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Fax: +40 212319450 / +40 212319451
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.produse-euromed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 640.00 RON
Laagste offerte: 140 224.00 RON / Hoogste offerte: 140 224.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2955
Perceel nr.: 8
Benaming:

OMNIFIX PLASTURI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PAUL HARTMANN
Romania
Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Bucuresti
020191
Roemenië
Telefoon: +40 212049497
E-mail: group_397214@hartmann.info
Fax: +40 212049499
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 782 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 860.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2893
Perceel nr.: 4
Benaming:

SERINGI INSULINA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MEGACONS-BRILLAGO
Romania
Strada Str. Atelierului, Nr. 5
Iasi
Roemenië
Telefoon: +40 742856204
E-mail: megaconsbrillago@yahoo.ro
Fax: +40 332818643
NUTS-code: RO213

Internetadres: www.bizoo.ro/firma/brillago

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 960.00 RON
Laagste offerte: 7 476.00 RON / Hoogste offerte: 7 476.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2895
Perceel nr.: 6
Benaming:

RECOLTOR UNIVERSAL 60 ML

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nova Fit 2000 S.R.L.
Romania
Strada Cernesti, Nr. 7, Sector: 1
Bucuresti
013855
Roemenië
Telefoon: +40 212328737
E-mail: novafit@gmail.com
Fax: +40 212328737
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.novafit.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 280 000.00 RON
Laagste offerte: 231 840.00 RON / Hoogste offerte: 231 840.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2897
Perceel nr.: 8
Benaming:

OMNIFIX PLASTURI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PAUL HARTMANN
Romania
Strada Puccini Giaccomo, comp., Nr. 8A, Sector: 2
Bucuresti
020191
Roemenië
Telefoon: +40 212049497
E-mail: group_397214@hartmann.info
Fax: +40 212049499
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.hartmann.info

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 782 200.00 RON
Laagste offerte: 948 080.00 RON / Hoogste offerte: 948 080.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2903
Perceel nr.: 34
Benaming:

SISTEME BLOCATE POLIAXIALE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BIOMATRIX SYSTEM
Romania
Strada Gheorghieni, Nr. 68, Sector: 5
Bucuresti
050876
Roemenië
Telefoon: +40 722766871
E-mail: biomatrixsystem@yahoo.com
Fax: +40 372877467
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.biomatrixsystem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 304 000.00 RON
Laagste offerte: 2 617 948.80 RON / Hoogste offerte: 2 617 948.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2892
Perceel nr.: 1
Benaming:

PACHET MATERIALE SI CONSUMABILE PT DIALIZA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
B. BRAUN AVITUM S.R.L.
Romania
Strada PRINCIPALA, Nr. 636
Remetea Mare
307350
Roemenië
Telefoon: +40 256284905
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com, dana.scurtu@bbraun.com, razvan.persa@bbraun.com, simona.teslevici@bbraun.com, ramona.petru@bbraun.com, ancuta.gaita@bbraun.com, adelina.vancia@bbraun.com
Fax: +40 256282988
NUTS-code: RO424
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 198 898.40 RON
Laagste offerte: 1 197 134.40 RON / Hoogste offerte: 1 197 134.40 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2900
Perceel nr.: 21
Benaming:

SERINGI GUYON

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ROVAL MED
Romania
Strada Industriilor, Nr. 2M
Bucuresti
032895
Roemenië
Telefoon: +40 212560880
E-mail: office@rovalmed.ro
Fax: +40 212560660
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.rovalmed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 420.00 RON
Laagste offerte: 32 200.00 RON / Hoogste offerte: 32 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2898
Perceel nr.: 27
Benaming:

BROSE OSTEOSINTEZA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VALDOMEDICA TRADING
Romania
Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32
Bucuresti
062326
Roemenië
Telefoon: +40 214344299 / 214344294
E-mail: valdomedica@gmail.com
Fax: +40 214344294
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.valdomedica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 913.60 RON
Laagste offerte: 97 664.00 RON / Hoogste offerte: 97 664.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2901
Perceel nr.: 22
Benaming:

SURUBURI OSTEOSINTEZA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MEDICAL ORTOVIT S.R.L.
Romania
Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1
Bucuresti
011098
Roemenië
Telefoon: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069
E-mail: office@ortovit.eu
Fax: +40 212228072
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.ortovit.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 653 400.00 RON
Laagste offerte: 1 302 560.00 RON / Hoogste offerte: 1 302 560.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2954
Perceel nr.: 7
Benaming:

APASATOARE LIMBA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 15
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 15
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ALPHA NED 2000 EXIM S.R.L.
Romania
Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1
Bucuresti
010816
Roemenië
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Fax: +40 212319450 / +40 212319451
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.produse-euromed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 640.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 745.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3075
Perceel nr.: 25
Benaming:

PLACI OSTEOSINTEZA PT. SURUBURI DE 2,7-3,5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MEDICAL ORTOVIT S.R.L.
Romania
Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1
Bucuresti
011098
Roemenië
Telefoon: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069
E-mail: office@ortovit.eu
Fax: +40 212228072
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.ortovit.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 442 400.00 RON
Laagste offerte: 390 656.00 RON / Hoogste offerte: 390 656.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Biroul Juridic al Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani
Str. Marchian nr. 11
Botoșani
710211
Roemenië
Telefoon: +40 231518812
E-mail: juridic@spitalulmavromati.ro
Fax: +40 231517780
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018