Leveringen - 493739-2018

09/11/2018    S216    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Analitikai, tudományos, matematikai vagy előrejelző szoftvercsomag

2018/S 216-493739

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_63383166
Kondorfa utca 1.
Budapest
1116
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lehota Ildikó
Telefon: +36 14630500
E-mail: ildiko.lehota@bayzoltan.hu
Fax: +36 14630505
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bayzoltan.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása

Hivatkozási szám: EKR000146562018
II.1.2)Fő CPV-kód
48460000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés tárgya: "Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása".

Adásvételi szerződés. Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szoftvercsomagnak képesnek kell lennie strukturális/szilárdtest-mechanikai, többtestdinamikai, termikus és fluid mechanikai modellezésre. Képesnek kell lennie a keveredés szimulációjának elvégzésére, valamint automatikus tömeg, geometria, valamint a gépelem külső terhelésére és anyagminőségére vonatkozó optimalizációt elvégezni. A csomagnak biztosítani kell a kapcsolatot a fentebb felsorolt fizikai szimulációk között úgy, hogy azok egy egyesített multifizikai modellben számolhatóak legyenek a szoftver által, direkt vagy iteratív módon. A multifizikai modell, egy futtatási ciklussal biztosítsa a szükséges eredményeket, azoknak más szoftverekre történő további átvitele nélkül. A szoftvercsomaghoz minimum 36 hónap szoftverkövetést és technikai háttértámogatást kell biztosítani.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 31 718 040.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48460000
72260000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

3519 Miskolc, Iglói u. 2. (ajánlatkérő telephelye)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az alábbi mérnöki szimulációs szoftverlicenc szállítása, és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:

Többtestdinamikai szoftvercsomag (1 db) szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A szoftvercsomag felhasználási módjának korlátozás nélkülinek (iparinak) kell lennie. Ugyanakkor a közbeszerzési dokumentumokban ismertetett, az ajánlatkérőnél meglévő és a beszerzendő szoftverek között korlátlan átjárhatóságot, és a korábban elkészült modelleket és eredményeket tartalmazó fájlok hibátlan és teljes körű felhasználhatóságát kell biztosítani, annak érdekében, hogy a korábbi kutatási eredmények, kész modellek továbbfejleszthetőek és alkalmazhatóak legyenek. A megajánlott szoftvercsomag esetén megengedhető az egy géphez kötött, egy felhasználóra szóló verzió is. (Lásd az értékelési szempontok „Szoftverhozzáférés” minőségi szempontját!)

Minimum 36 hónap szoftverkövetés és technikai háttértámogatás biztosítása.

Fentiek teljesítése a műszaki leírás szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szoftverhozzáférés / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 75
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-2.2.1-15-2016-00017

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre való ajánlattételt, mert a beszerzendő rendszernek műszaki szempontból egy egységet kell alkotnia.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 106-241281
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Többtestdinamikai szoftvercsomag szállítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Gamax Laboratory Solutions Kft.
EKRSZ_82419585
Bartók Béla út 15/D.
Budapest
1114
Magyarország
Telefon: +36 306431431
E-mail: tibor@gamax.hu
NUTS-kód: HU110
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34 153 333.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 31 718 040.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Gamax Laboratory Solutions Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.; 23818925-2-43) - nyertes;

RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.; 13846606-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2018