Leveringen - 493788-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Motorvoertuigen

2018/S 216-493788

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-450595)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
KL-Kuntahankinnat Oy
2159215-6
Toinen linja 14
Helsinki
00530
Finland
Contactpersoon: Pasi Tainio
Telefoon: +358 504421277
E-mail: Pasi.Tainio@kuntahankinnat.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kuntahankinnat.fi

I.1)Naam en adressen
KL-Kuntahankinnat Oy
2159215-6
Helsinki
Finland
E-mail: kilpailutus@kuntahankinnat.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kuntahankinnat.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sähkö- ja kaasukäyttöiset ajoneuvot 2018

Referentienummer: KLKH149
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena ovat sähkö- ja kaasukäyttöiset (CNG) ajoneuvot puitesopimuksen mukaisin ehdoin.

– Pienet täyssähköhenkilöautot

– Keskikokoiset täyssähköhenkilöautot

– Sähkökäyttöiset pakettiautot

– Pienet kaasukäyttöiset henkilöautot

– Keskikokoiset kaasukäyttöiset henkilöautot

– Pienet kaasukäyttöiset pakettiautot

– Isot kaasukäyttöiset pakettiautot.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-450595

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Arvo ilman alv:tä
In plaats van:

11700000,00

Te lezen:

12000000,00

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 1/7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Arvo ilman alv:tä
In plaats van:

1448000,00

Te lezen:

1500000,00

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 2/7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Arvo ilman alv:tä
In plaats van:

1448000,00

Te lezen:

1500000,00

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 3/7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Arvo ilman alv:tä
In plaats van:

3608000,00

Te lezen:

3700000,00

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 4/7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Arvo ilman alv:tä
In plaats van:

1272000,00

Te lezen:

1300000,00

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 5/7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Arvo ilman alv:tä
In plaats van:

1272000,00

Te lezen:

1300000,00

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 6/7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Arvo ilman alv:tä
In plaats van:

1328000,00

Te lezen:

1350000,00

Afdelingsnummer: II.2.6
Perceel nr.: 7/7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Arvo ilman alv:tä
In plaats van:

1328000,00

Te lezen:

1350000,00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Korjausilmoituksella on korjattu seuraavia tietoja:

– Asiakkaat Eurajoki ja Mäntsälä on lisätty asiakasliitteeseen ja hankinnan arvoa on korjattu vastaavasti.

– Ajoneuvoluokan B (keskikokoiset sähköautot) tavaratilan minimivaatimus on korjattu 340 litraan.

– Täsmennyksenä tarjoajille tiedoksi, että liitteessä 06 Puitesopimusluonnos, kappaleessa Asiakasraportti kuvatulla sähköisellä raportointijärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että Kuntahankinnat ja asiakas saavat raportin määrätyssä Excel-muodossa.