Werken - 495108-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Laval: Schilderwerk

2018/S 216-495108

Aankondiging van een gegunde opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Mayenne Habitat
10 rue Auguste Beuneux, CS 62039
Contactpunt(en): Direction patrimoine et marchés
Ter attentie van: Service des marchés
53020 Laval Cedex 9
Frankrijk
Telefoon: +33 253545556
E-mail: bechu.m@mayenne-habitat.fr
Fax: +33 249740740

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mayenne-habitat.fr

Adres van het kopersprofiel: www.achatpublic.com

Elektronische toegang tot informatie : www.achatpublic.com

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: www.achatpublic.com

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45442100

Beschrijving
Schilderwerk.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 13 500 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: Travaux d’entretien de peintures, blanchiment, papier peints, toile de verre et revêtements des sols Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Durand
ZAC de l'Huilerie
53100 Mayenne
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 4 000 000,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: Travaux d’entretien de peintures, blanchiment, papier peints, toile de verre et revêtements des sols Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Lucas
27 rue Marcellin Berthelot
53000 Laval
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 6 000 000,00 EUR
Zonder btw
Opdracht nr: Travaux d’entretien de peintures, blanchiment, papier peints, toile de verre et revêtements des sols Perceel nr: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Lucas
27 rue Marcellin Berthelot
53000 Laval
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 500 000,00 EUR
Zonder btw