Leveringen - 495138-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Versnelde procedure van gunning via onderhandelingen 

Portugal-Lissabon: Diverse medische instrumenten en producten

2018/S 216-495138

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Avenida Professor Egas Moniz
1649-035 Lisboa
Portugal

Internetadres(sen):

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33190000

Beschrijving
Diverse medische instrumenten en producten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 9 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Livanova Portugal, Lda.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 9 000,00 EUR
Zonder btw