Leveringen - 495138-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216

Portugal-Lissabon: Diverse medische instrumenten en producten

2018/S 216-495138

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Postadres: Avenida Professor Egas Moniz
Plaats: Lisboa
Postcode: 1649-035
Land: Portugal

Internetadres(sen):

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33190000 Diverse medische instrumenten en producten

Beschrijving
Diverse medische instrumenten en producten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 9 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Livanova Portugal, Lda.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 9 000,00 EUR
Zonder btw