Leveringen - 495150-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Leganés: Beschermende en veiligheidskleding

2018/S 216-495150

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Leganés
Plaza España, 1
28911 Leganés
Spanje
Telefoon: +34 912489000
E-mail: jguijarro@leganes.org
Fax: +34 912489117

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.leganes.org

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35113400

Beschrijving
Beschermende en veiligheidskleding.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr: 5
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Drager Safety Hispania, S. A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 32 912,00 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00
Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Maxport, S. A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 66 308,00 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00
Perceel nr: 6
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Maxport, S. A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 323,20 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00
Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Ankara City Tres, S. L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 46 415,60 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00
Perceel nr: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Axaton, S. L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 47 190,00 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00