Leveringen - 495177-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Versnelde procedure van gunning via onderhandelingen 

Portugal-Lissabon: Diverse geneesmiddelen

2018/S 216-495177

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Lisboa
1649-035 Lisboa
Portugal

Internetadres(sen):

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33690000

Beschrijving
Diverse geneesmiddelen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 112 372,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Bristol Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S. A.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 112 372,00 EUR
Zonder btw