Leveringen - 495178-2018

Beknopt weergeven

09/11/2018    S216

Portugal-Lissabon: Diverse geneesmiddelen

2018/S 216-495178

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
Postadres: Lisboa
Plaats: Lisboa
Postcode: 1649-035
Land: Portugal

Internetadres(sen):

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33690000 Diverse geneesmiddelen

Beschrijving
Diverse geneesmiddelen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 5 074,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Novo Nordisk — Comércio de Produtos Farmacêuticos

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 5 074,00 EUR
Zonder btw