Diensten - 495237-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Jerzu: Diensten voor ophalen van vuilnis

2018/S 216-495237

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Comune di Jerzu
Via Vittorio Emanuele 172
Contactpunt(en): http://www.comune.jerzu.og.it
Ter attentie van: Ufficio Tecnico Comunale
08044 Jerzu
Italië
Telefoon: +39 07827608-07/08/09/10/11
E-mail: protocollo@pec.comune.jerzu.og.it, lavoripubblici@pec.comune.jerzu.og.it, lavoripubblici@comune.jerzu.og.it
Fax: +39 078270681

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.comune.jerzu.og.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.comune.jerzu.og.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90511000

Beschrijving
Diensten voor ophalen van vuilnis.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 501 246,72 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Teknoservice S.r.l.
Viale dell’Artigianato 10
10045 Piossasco
Italië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 529 560,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 501 246,72 EUR
Zonder btw