Diensten - 495240-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Torre Pacheco: Telefoon- en datatransmissiediensten

2018/S 216-495240

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento Torre-Pacheco
Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1
Ter attentie van: Negociado de Contratación
30700 Torre Pacheco
Spanje
Telefoon: +34 968577108
E-mail: contratacion@torrepacheco.es
Fax: +34 968587449

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.torrepacheco.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

64210000

Beschrijving
Telefoon- en datatransmissiediensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 340 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Vodafone España, S. A. U.
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 340 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 45 000,00 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 4