Diensten - 495256-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Onderhouden van bomen

2018/S 216-495256

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Junta de Andalucía — Consejería de Fomento y Vivienda — Dirección General de Infraestructuras
C/ Pablo Picasso, 4-6
41071 Sevilla
Spanje
E-mail: perfilcontratante.dgi.cfv@juntadeandalucia.es

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

77211500

Beschrijving
Onderhouden van bomen.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Nacimiento e Infraestructuras y Medioambiente, S. L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 878 139,45 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 21,00