Diensten - 495258-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Azkoitia: Wegvervoersdiensten

2018/S 216-495258

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Ayuntamiento de Azkoitia
P2001800H
Herriko Enparantza, s/n
Contactpunt(en): Secretaría — Contratación
Ter attentie van: kontratazioa@azkoitia.eus
20720 Azkoitia
Spanje
Telefoon: +34 943857175
E-mail: idazkaritza@azkoitia.eus
Fax: +34 943852140

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.azkoitia.eus

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

60100000

Beschrijving
Wegvervoersdiensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 250 349,86 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 10,00

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Autobuses La Guipuzcoana, S. L.
20720 Azkoitia
Spanje

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 504 614,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 250 349,86 EUR
Met btw. Btw-tarief (%) 10,00
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 2