Diensten - 495262-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Siena: Welzijnszorg voor kinderen en jongeren

2018/S 216-495262

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Comune di Siena
P.zza Il Campo 1
Contactpunt(en): Servizio gare e appalti
53100 Siena
Italië
Telefoon: +39 577292309
E-mail: pubblicazione@comune.siena.it
Fax: +39 577292417

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.comune.siena.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

85311300

Beschrijving
Welzijnszorg voor kinderen en jongeren.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 997 196,84 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Consorzio Archè Società cooperativa sociale – impresa sociale
Via Cassia Nord 1-3-5
53100 Siena

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 1 073 061,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 997 196,84 EUR
Zonder btw