Diensten - 495266-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-La Spezia: Bewakingsdiensten

2018/S 216-495266

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
Via del Molo 1
Contactpunt(en): Responsabile Unico del Procedimento
Ter attentie van: Geometra Federico FILESI
19100 La Spezia
Italië
Telefoon: +39 0585782507
E-mail: f.filesi@autoritaportualecarrara.it
Fax: +39 0585782555

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.adspmarligureorientale.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79713000

Beschrijving
Bewakingsdiensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 916 677,60 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

GIVI S.r.l.
La Spezia

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 4 286 064,21 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 916 677,60 EUR