Diensten - 495274-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Burg: Bewakingsdiensten

2018/S 216-495274

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Burg

Thomas-Müntzer-Str. 5 b
Contactpunt(en): FM 2.3
Ter attentie van: Konstanze Flad
39288 Burg
Duitsland
Telefoon: +49 3921-90-2410
E-mail: bwdlzburg@bundeswehr.org
Fax: +49 3921-90-2419

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.evergabe-online.de/

Elektronische toegang tot informatie : http://www.evergabe-online.de/

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.evergabe-online.de/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79713000

Beschrijving
Bewakingsdiensten .

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Securitas GmbH B + L
Potsdamer Straße 88
10785 Berlin
Duitsland
E-mail: neumann.dennis@securitas.de
Telefoon: +49 30/501000501

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 4