Werken - 495275-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Mediaș: Bouwen van gaspijpleidingen

2018/S 216-495275

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
Piața C.I. Motaș nr. 1
Contactpunt(en): Bajan Ciprian
551018 Mediaș
Roemenië
Telefoon: +40 269801478
E-mail: ciprian.bajan@transgaz.ro
Fax: +40 269844832

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.transgaz.ro

Adres van het kopersprofiel: www1.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45231220

Beschrijving
Bouwen van gaspijpleidingen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 33 528 764,64 RON
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 811
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Cis Gaz S.A.
Str. Voinicenilor nr. 686
547565 Sântana de Mureș
Roemenië
Telefoon: +40 265313018
E-mail: anton.florin@cisgaz.rocomercial@cisgaz.ro
Fax: +40 265313018

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 39 156 430,00 RON
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 33 528 764,64 RON
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen