Leveringen - 495282-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Sevilla: Antivriesmiddelen

2018/S 216-495282

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Transportes Urbanos de Sevilla, S. A. M.
A41042474
Avenida Andalucía
Contactpunt(en): Departamento de Secretaría
41007 Sevilla
Spanje
Telefoon: +34 955479378
E-mail: secretaria@tussam.es
Fax: +34 955479371

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.tussam.es

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24951311

Beschrijving
Antivriesmiddelen.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 3 570,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 1
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Compañía Española Petrolífera, Sociedad Anónima (CEPSA)
Avenida del Partenón, 12, Campo de las Naciones
28042 Madrid
Spanje
Telefoon: +34 913376000
Fax: +34 917254116

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 570,00 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen