Služby - 495286-2017

13/12/2017    S239

Belgie-Brusel: Studie o nákladech na dodržování nařízení ve finančním sektoru.

2017/S 239-495286

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštovní adresa: SPA2, 07/029
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3115
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o nákladech na dodržování nařízení ve finančním sektoru.

Spisové číslo: FISMA/2017/091/B
II.1.2)Hlavní kód CPV
79311000 Průzkum služeb
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Hlavním cílem této studie je získat odhady nákladů na dodržování legislativních opatření v daném rozsahu pro vzorek společností EU poskytujících finanční služby napříč průmyslovými odvětvími a zeměmi. Konkrétně poskytne studie jasné porozumění rozsahu a povaze navýšení nákladů na dodržování finančních nařízení, která byla buď zavedena (nově) nebo značně pozměněna po roce 2007, a také hlavních příčin těchto nákladů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79311100 Plán průzkumu
79311200 Realizace průzkumu
79311300 Analýza průzkumu
79311400 Ekonomický průzkum
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí zhotovitel. Maximálně 3 koordinační setkání s veřejným zadavatelem se budou konat v Bruselu.

II.2.4)Popis zakázky:

Studie bude analyzovat náklady na dodržování „acquis“ EU v oblasti financí na vzorku společností, které odpovídajícím způsobem zastupují různé finanční sektory EU.

Hlavními úkoly, které budou prováděny, jsou:

1. přezkum literatury, právního rámce a údajů;

2. označení kandidátů na průzkum a rozhovor;

3. počáteční vývoj hypotetické situace;

4. návrh a realizace průzkumu;

5. návrh dotazníku a rozhovory s vybranými zúčastněnými stranami;

6. analýza dat a vykazování výsledků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita a relevantnost navržené metodiky / Váha: 50
Kritérium kvality - Název: Organizace práce / Váha: 30
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 20
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 11
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz zadávací dokumentace.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/01/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/01/2018
Místní čas: 14:00
Místo:

Nabídky budou otevřeny veřejně dne 26.1.2018 (14:00) na adrese Meeting room 06/A030, rue de Spa 2, B-1000 Bruxelles, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

V jiném případě si veřejný zadavatel vyhrazuje právo zamítnout přístup do svých prostor.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925 Luxembourg
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/12/2017