Diensten - 495305-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië-Skopje: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 216-495305

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

National bank of the Republic of Macedonia
blv. Kuzman Josifovski Pitu, No.1, Skopje
Contactpunt(en): Taskovski Tose
1000 Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Telefoon: +389 023108329
E-mail: taskovskit@nbrm.mk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: National bank of Repablic of Macedonia
1000
Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: National Bank of the Republic of Macedonia
Skopje 1000
Skopje
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

71200000

Beschrijving
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30.11.2018 - 15:30
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
6.12.2018 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Andere: Macedonian