Služby - 50126-2020

03/02/2020    S23

Taliansko-Parma: Poradenské služby v oblasti riadenia

2020/S 023-050126

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: Via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad BEREC – Agentúra na podporu orgánu BEREC
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV LATVIJA
Štát: Lotyšsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CdT – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Cedefop – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Mesto/obec: Thessaloniki
Kód NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Štát: Grécko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CPVO – Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
Mesto/obec: Angers Cedex 2
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EACEA – Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EBA – Európsky orgán pre bankovníctvo
Mesto/obec: Paris La Défense CEDEX
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ECHA – Európska chemická agentúra
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Štát: Fínsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EDA – Európska obranná agentúra
Mesto/obec: Ixelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EEA – Európska environmentálna agentúra
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK DANMARK
Štát: Dánsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EFCA – Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
Mesto/obec: Vigo
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIB – Európska investičná banka
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIGE – Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT LIETUVA
Štát: Litva
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút
Mesto/obec: Budapest
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Štát: Maďarsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EMA – Európska agentúra pre lieky
Mesto/obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ENISA – Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť
Mesto/obec: Maroussi
Kód NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Štát: Grécko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ERCEA – Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ESMA – Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: eu-LISA – Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Mesto/obec: Tallin
Kód NUTS: EE EESTI
Štát: Estónsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Europol – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: F4E – spoločný podnik Fusion for Energy
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: FRA – Agentúra Európskej únie pre základné práva
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
Štát: Rakúsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL POLSKA
Štát: Poľsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: GSA – Agentúra pre európsky GNSS
Mesto/obec: Prague
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Štát: Česko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EU-OSHA – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Mesto/obec: Bilbao
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik SESAR (Single European Sky ATM Research)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik Shift2Rail
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: SRB – Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Referenčné číslo: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je vedúcim orgánom EÚ pre túto výzvu na predloženie ponúk. Medzi ďalšie orgány EÚ, ktoré sa k nej pripájajú, patria: Úrad BEREC, CdT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, spoločný podnik F4E, FRA, Frontex, GSA, EU-OSHA, spoločný podnik SESAR, spoločný podnik Shift2Rail, SRB. Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytnúť zúčastneným orgánom EÚ viacročný blok poradenských služieb v oblasti riadenia súvisiacich s obchodnou transformáciou a operačným rozvojom, ktoré sú potrebné na zlepšenie hodnoty, efektívnosti a účinnosti orgánov EÚ.

Uchádzač musí byť schopný pokryť celý životný cyklus poradenských služieb v oblasti riadenia – od strategickej analýzy, cez strategické plánovanie, až po zavedenie a realizáciu politík, procesov a nástrojov riadenia, t. j. vývoj, ako aj zavedenie metód.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 50 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IT ITALIA
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory orgánu EÚ/priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Typ zmluvy: rámcová zmluva.

Typ rámcovej zmluvy: viacnásobná rámcová zmluva s kaskádovým systémom a obnovením súťaže.

Maximálny počet zmluvných dodávateľov: 4

Trvanie rámcovej zmluvy: 4 roky s možnosťou automatického predĺženia na ďalšie 2 roky.

Informácie o rozpočte: dostupný finančný strop pre konkrétne zmluvy/objednávky v rámci rámcovej zmluvy počas celkového maximálneho obdobia 6 po sebe nasledujúcich rokov je 50 000 000 EUR. Nepredvídané výdavky vo výške 10 % a možné indexácie cien sú už v tomto strope zahrnuté.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 128-311695
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT01
Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/01/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 8
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Deloitte Consulting and Advisory
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 474429572
Poštová adresa: Luchthaven
Mesto/obec: Zaventem
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1930
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 50 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT02
Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
20/01/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 8
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: KPMG Advisory CVBA/SCRL
Identifikačné číslo organizácie (IČO): BE439819279
Poštová adresa: Luchthaven
Mesto/obec: Zaventem
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1930
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Bearing Point France SAS
Identifikačné číslo organizácie (IČO): FR96443021241
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 50 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT03
Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
07/01/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 8
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Price Waterhouse Coopers PWC EU Services EESV
Identifikačné číslo organizácie (IČO): BE0872793825
Mesto/obec: Sint-Stevens-Woluwe
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 50 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: OC/EFSA/FIN/2019/01 CT04
Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
20/01/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 9
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 8
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 9
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Business Integration Partners Spa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 03976470967
Mesto/obec: Milano
Kód NUTS: IT ITALIA
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: RHEA Systems S.A.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): BE0447709339
Mesto/obec: Wavre
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1300
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 50 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/01/2020