Diensten - 50156-2020

Submission deadline has been amended by:  109786-2020
TITitelBelgië-Brussel: Polis voor een bijstands- en levens-/invaliditeitsverzekering ten behoeve van de leden en afgevaardigden van de adviescommissie Industriële Reconversie, hun plaatsvervangers en deskundigen van het EESC
NDPublicatienummer aankondiging50156-2020
PDPublicatiedatum03/02/2020
OJNummer PB S23
TWPlaats van de koperBRUSSEL
AUOfficiële naam van de koperEuropees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
OLOriginele taalFR
CYLand van de koperBE
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropees Economisch en Sociaal Comité
DSDocument verzonden27/01/2020
DTUiterste indieningsdatum16/03/2020
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)BE10
IAInternetadres (URL)http://www.eesc.europa.eu
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU