Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 502705-2022

16/09/2022    S179

Itálie-Ispra: Globální vrstva pro lidská sídla programu Copernicus

2022/S 179-502705

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 123-348552)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.E – Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.1 – Disaster Risk Management
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Globální vrstva pro lidská sídla programu Copernicus

Spisové číslo: JRC/IPR/2022/OP/1365
II.1.2)Hlavní kód CPV
73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Nová složka mapování expozice v rámci služby řízení havarijních situací programu Copernicus zajistí každé dva roky aktualizace zastavěné oblasti a hustoty obyvatelstva. Toto zadávací řízení se zaměří na produkt globální zastavěnosti. Poskytne podrobné informace o přítomnosti zastavěných ploch pro všechny země světa při prostorovém rozlišení 10 m. Produkty by měly poskytnout frakční pokrytí zastavěných ploch v prostorovém rozlišení 10 m, jakož i rozlišení mezi rezidenčními a nebytovými budovami.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/09/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 123-348552

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 27/09/2022
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 11/10/2022
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 27/09/2022
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 11/10/2022
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace: