De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 510159-2022

19/09/2022    S180

România-București: Închiriere de vehicule industriale cu şofer

2022/S 180-510159

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Număr naţional de înregistrare: 42049930
Adresă: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050182
Țară: România
Persoană de contact: Monica Ghita
E-mail: achizitii@salubrizare5.ro
Telefon: +40 726185113
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.salubrizare5.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Număr de referinţă: 14
II.1.2)Cod CPV principal
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Lot 1: Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiest de sarcini

Lot 2: Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii caiest de sarcini

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 13 247 748.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autoutilitara dotata cu bena

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoutilitara dotata cu bena - 10 buc conform specificatii tehnice caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60182000 Închiriere de vehicule industriale cu şofer
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sos. Viilor nr. 52-54, Sector 5, Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant - 8 buc conform specificatii caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Compomenta tehnica / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 199-519221
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7116
Lot nr.: 1,2
Titlu:

Contract Subsecvent nr. 2 la Acordul Cadru nr. 23786/22.12.2021

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ARTERA BLUE
Număr naţional de înregistrare: 15878574
Adresă: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013985
Țară: România
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefon: +40 234337700
Adresă internet: www.google.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 247 748.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 470 090.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 23900
Lot nr.: 1,2
Titlu:

Contract Subsecvent nr. 1 Servicii de inchiriere utilaje fara sofer - Lot 1 Plug pentru deszapezire cu sistem de prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant si Lot 2 Autoutilitara dotata cu bena

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ARTERA BLUE
Număr naţional de înregistrare: 15878574
Adresă: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013985
Țară: România
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefon: +40 234337700
Adresă internet: www.google.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 247 748.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 161 446.40 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 12725
Lot nr.: 1,2
Titlu:

Contract Subsecvent nr. 3 la Acordul Cadru nr. 23786/22.12.2021

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ARTERA BLUE
Număr naţional de înregistrare: 15878574
Adresă: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013985
Țară: România
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefon: +40 234337700
Adresă internet: www.google.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 247 748.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 83 176.50 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 23786
Lot nr.: 1,2
Titlu:

Servicii de inchiriere utilaje fara sofer Lot 1 Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclusi si raspanditor material antiderapant si Lot 2 autoutilitara dotata cu bena

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ARTERA BLUE
Număr naţional de înregistrare: 15878574
Adresă: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013985
Țară: România
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefon: +40 234337700
Adresă internet: www.google.com
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 13 250 376.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 13 247 748.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14/09/2022