Leveringen - 510205-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Celje: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 223-510205

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-447296)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Javni zavod Desetka Celje, finančno - računovodske in svetovalne storitve za zavode
5186048000
Krekov trg 3
Celje
3000
Slovenië
Contactpersoon: Bernarda Ramšak
Telefoon: +386 38282489
E-mail: desetka.12@gmal.com
Fax: +386 34285484
NUTS-code: SI034

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.desetka-celje.si/

I.1)Naam en adressen
I. Osnovna šola Celje
5082609000
Vrunčeva ulica 13
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34285100
E-mail: tajnistvo@iosce.si
Fax: +386 34285126
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iosce.si/

I.1)Naam en adressen
II. Osnovna šola Celje
5082617000
Ljubljanska cesta 46
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34285210
E-mail: tajnistvo@slander.si
Fax: +386 34285220
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.slander.si/

I.1)Naam en adressen
III. Osnovna šola Celje
5083613000
Vodnikova ulica 4
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34251400
E-mail: info@3os-celje.si
Fax: +386 34251428
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.3os-celje.si/

I.1)Naam en adressen
IV. Osnovna šola Celje
5082633000
Dečkova cesta 60
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34285410
E-mail: o-4os.ce@guest.arnes.si
Fax: +386 34285430
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.facka.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Frana Kranjca
5082641000
Hrašovčeva ulica 1
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34285610
E-mail: group1.oscefk@guest.arnes.si
Fax: +386 34285618
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-franakranjca.si/

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Lava
5062799000
Pucova ulica 7
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34250900
E-mail: tajnistvo@oslava.si
Fax: +386 34250928
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oslava.si

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Frana Roša
5186650000
Cesta na Dobrovo 114
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34250600
E-mail: projekt2.oscefr@guest.arnes.si
Fax: +386 34250620
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.os-frana-rosa.si/

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Glazija
5083699000
Oblakova ulica 15
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34251300
E-mail: tajnistvo@osglazija-celje.si
Fax: +386 34251314
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://osglazija.splet.arnes.si/

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Dobrna
5082668000
Dobrna 1
Dobrna
3204
Slovenië
Telefoon: +386 37801150
E-mail: os.dobrna@guest.arnes.si
Fax: +386 37801159
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.os-dobrna.si/

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Vojnik
5082684000
Prušnikova ulica 14
Vojnik
3212
Slovenië
Telefoon: +386 37800550
E-mail: info@os-vojnik.si
Fax: +386 37800565
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.os-vojnik.si/

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Ljubečna
1262823000
Kocbekova cesta 40A
Ljubečna
3202
Slovenië
Telefoon: +386 37806110
E-mail: tajnistvo@os-ljubecna.si
Fax: +386 37806120
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.os-ljubecna.si/

I.1)Naam en adressen
Osnovna šola Hudinja
5082650000
Mariborska cesta 125
Celje
3000
Slovenië
Telefoon: +386 34285510
E-mail: tajnistvo@hudinja.si
Fax: +386 34285523
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hudinja.si/splet/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesivna dobava živil v obdobju 2019 - 2022

Referentienummer: JN01-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe prehrane I. OŠ Celje, II. OŠ Celje, III. OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Frana Kranjca, OŠ Lava, OŠ Frana Roša, OŠ Glazija, OŠ Dobrna, OŠ Vojnik, OŠ Ljubečna, OŠ Hudinja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-447296

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: