Leveringen - 511558-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Pamplona: Desktop computers

2018/S 223-511558

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Asociación Navarra de Informática Municipal, S. A. (ANIMSA)
Avenida del Ejército, 2, 8ª planta
Ter attentie van: Carmen Pérez
31002 Pamplona
Spanje
Telefoon: +34 948420800
E-mail: contrataciones@animsa.es
Fax: +34 948420808

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.animsa.es

Adres van het kopersprofiel: http://www.animsa.es/proveedores-2/licitaciones-vigentes-deffff/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30213300, 30231310, 30213100, 30232150, 30232110, 30121420, 30120000, 48820000, 48000000, 32500000

Beschrijving
Desktop computers.
Platte beeldschermen.
Draagbare computers.
Inkjetprinters.
Laserprinters.
Digitale zenders.
Fotokopieer- en offsetdrukmachines.
Servers.
Software en informatiesystemen.
Telecommunicatiebenodigdheden.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: Acuerdo Marco para la selección de proveedores y establecimiento de las bases que regirán en los contratos de suministro de productos informáticos Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

ABRA Integración y Teconología, S. L./Instrumentación y Componentes, S. A./Montte, S. L./Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S. A. U.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Opdracht nr: Acuerdo Marco para la selección de proveedores y establecimiento de las bases que regirán en los contratos de suministro de productos informáticos Perceel nr: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

ABRA Integración y Teconología, S .L./Discom, Redes de Telecomunicación, S. L./Montte, S. L.

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht