Dodávky - 511785-2018

21/11/2018    S224

Luxembursko-Luxemburg: Poskytovanie kníh a odborných doplnkových materiálov v právnej oblasti

2018/S 224-511785

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
PSČ: L- 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://curia.europa.eu/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie kníh a odborných doplnkových materiálov v právnej oblasti

Referenčné číslo: COJ-PROC-17/031
II.1.2)Hlavný kód CPV
22100000 Tlačené knihy, brožúry a letáky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie kníh a odborných doplnkových materiálov v právnej oblasti

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

DK, EE, FI, IE, LV, LT, NO, SE, GB, US, iné

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
22100000 Tlačené knihy, brožúry a letáky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie kníh a odborných doplnkových materiálov v právnej oblasti.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvantitatívne kritériá vyhodnotenia ponúk / Relatívna váha: 320
Kritérium kvality - Názov: Kvalitatívne kritériá / Relatívna váha: 80
Cena - Relatívna váha: 600
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
22100000 Tlačené knihy, brožúry a letáky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie kníh a odborných doplnkových materiálov v právnej oblasti.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvantitatívne kritériá vyhodnotenia ponúk / Relatívna váha: 320
Kritérium kvality - Názov: Kvalitatívne kritériá / Relatívna váha: 80
Cena - Relatívna váha: 600
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
22100000 Tlačené knihy, brožúry a letáky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie kníh a odborných doplnkových materiálov v právnej oblasti

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvantitatívne kritériá vyhodnotenia ponúk / Relatívna váha: 320
Kritérium kvality - Názov: Kvalitatívne kritériá / Relatívna váha: 80
Cena - Relatívna váha: 600
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 024-050096
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

DK, EE, FI, IE, LV, LT, NO, SE, GB, US, iné

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
05/10/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Houtschild International Booksellers
Mesto/obec: Rijswijk
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 550 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 550 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2 (position 1)
Názov:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
05/10/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Houtschild International Booksellers
Mesto/obec: Rijswijk
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 2 (position 2)
Názov:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
05/10/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Casalini Libri SPA
Mesto/obec: Fiesole
Kód NUTS: IT ITALIA
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 3 (position 1)
Názov:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
05/10/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Houtschild International Booksellers
Mesto/obec: Rijswijk
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 200 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 3 (position 2)
Názov:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
05/10/2018
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Prior Media Group SRL
Mesto/obec: Bucharest
Kód NUTS: RO ROMANIA
Štát: Rumunsko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 200 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/11/2018