Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 512506-2021

11/10/2021    S197

Portugalsko-Lisabon: Poskytování údajů o lodích a společnostech do databáze Equasis

2021/S 197-512506

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Poštovní adresa: Praca Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT1 Continente
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
E-mail: OPEN232021@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209211
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování údajů o lodích a společnostech do databáze Equasis

Spisové číslo: EMSA/OP/23/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000 Datové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rozsahem zakázky je zajištění pravidelných aktualizací informací týkajících se lodí a společností v elektronickém formátu pro nekomerční použití. Více informací je k dispozici ve zveřejněné zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 995 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování údajů o lodích a společnostech pro databázi „Equasis“ – položka č. 1 Lodní údaje

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72300000 Datové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PT Portugal
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Dálkově.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem údajů pořízených v případě položky č. 1 jsou námořní obchodní lodě s vlastním pohonem a rybářská plavidla, kterým bylo přiděleno číslo IMO v souladu s povinným a dobrovolným systémem číslování IMO.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 595 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva může být prodloužena až dvakrát, pokaždé pouze o dvanáct měsíců před vypršením rámcové smlouvy a s výslovným písemným souhlasem stran.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování údajů o lodích a společnostech pro databázi „Equasis“ – položka č. 2 Údaje o společnostech

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72300000 Datové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PT Portugal
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Dálkově.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem údajů pořízených v případě položky č. 2 jsou všechny společnosti, které mají určitý vztah (např. správci lodí nebo ISM, vlastníci atd.) s loděmi, které spadají do rozsahu položky č. 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva může být prodloužena až dvakrát, pokaždé pouze o dvanáct měsíců před vypršením rámcové smlouvy a s výslovným písemným souhlasem stran.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/11/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/03/2022
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/11/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Nabídky obdržené elektronicky budou otevřeny v kancelářích Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA), Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Více informací naleznete ve zveřejněné zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

V případě nedostupnosti nebo narušení fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddílu I.3) v posledních pěti kalendářních dnech před lhůtou pro doručení uvedenou v oddílu IV.2.2) si veřejný zadavatel vyhrazuje právo prodloužit tuto lhůtu a zveřejnit prodloužení na internetové adrese uvedené v oddílu I.3), a to bez předchozího zveřejnění opravy tohoto oznámení. Hospodářské subjekty, které mají zájem o toto zadávací řízení, vyzýváme ke kontrole výzvy k podávání nabídek na adrese uvedené v oddílu I.3), aby jim mohlo být oznámeno případné zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

Přístup na trh je otevřen pro konkrétní třetí země podle bodu 19 ITT.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/10/2021