Služby - 512506-2021

11/10/2021    S197

Portugalsko-Lisabon: Poskytování údajů o lodích a společnostech do databáze Equasis

2021/S 197-512506

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Poštovní adresa: Praca Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT1 Continente
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
E-mail: OPEN232021@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209211
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9351
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování údajů o lodích a společnostech do databáze Equasis

Spisové číslo: EMSA/OP/23/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000 Datové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rozsahem zakázky je zajištění pravidelných aktualizací informací týkajících se lodí a společností v elektronickém formátu pro nekomerční použití. Více informací je k dispozici ve zveřejněné zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 995 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování údajů o lodích a společnostech pro databázi „Equasis“ – položka č. 1 Lodní údaje

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72300000 Datové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PT Portugal
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Dálkově.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem údajů pořízených v případě položky č. 1 jsou námořní obchodní lodě s vlastním pohonem a rybářská plavidla, kterým bylo přiděleno číslo IMO v souladu s povinným a dobrovolným systémem číslování IMO.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 595 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva může být prodloužena až dvakrát, pokaždé pouze o dvanáct měsíců před vypršením rámcové smlouvy a s výslovným písemným souhlasem stran.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poskytování údajů o lodích a společnostech pro databázi „Equasis“ – položka č. 2 Údaje o společnostech

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72300000 Datové služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PT Portugal
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Dálkově.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem údajů pořízených v případě položky č. 2 jsou všechny společnosti, které mají určitý vztah (např. správci lodí nebo ISM, vlastníci atd.) s loděmi, které spadají do rozsahu položky č. 1.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva může být prodloužena až dvakrát, pokaždé pouze o dvanáct měsíců před vypršením rámcové smlouvy a s výslovným písemným souhlasem stran.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/11/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Nabídka musí být platná do: 31/03/2022
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/11/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Nabídky obdržené elektronicky budou otevřeny v kancelářích Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA), Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Více informací naleznete ve zveřejněné zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:

V případě nedostupnosti nebo narušení fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddílu I.3) v posledních pěti kalendářních dnech před lhůtou pro doručení uvedenou v oddílu IV.2.2) si veřejný zadavatel vyhrazuje právo prodloužit tuto lhůtu a zveřejnit prodloužení na internetové adrese uvedené v oddílu I.3), a to bez předchozího zveřejnění opravy tohoto oznámení. Hospodářské subjekty, které mají zájem o toto zadávací řízení, vyzýváme ke kontrole výzvy k podávání nabídek na adrese uvedené v oddílu I.3), aby jim mohlo být oznámeno případné zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

Přístup na trh je otevřen pro konkrétní třetí země podle bodu 19 ITT.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433766
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/10/2021