Leveringen - 529712-2019

08/11/2019    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Maribor: Elektriciteit

2019/S 216-529712

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Skupnost občin Slovenije
Nationaal identificatienummer: 5828821000
Postadres: Partizanska cesta 1
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500
Fax: +386 22341503

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skupnostobcin.si

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Glasbena šola Hrastnik
Nationaal identificatienummer: 5083770000
Postadres: Cesta 1. maja 61
Plaats: Hrastnik
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1430
Land: Slovenië
E-mail: gl-sola.hrastnik@guest.arnes.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Črnomelj
Nationaal identificatienummer: 5880254000
Postadres: Trg svobode 3
Plaats: Črnomelj
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8340
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec Mavrica Izola Ente Pubblico di Educazione ed Istruzione Asilo Mavrica Isola
Nationaal identificatienummer: 5049733000
Postadres: Ulica Osvobodilne fronte 15
Plaats: Izola - Isola
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6310
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Križevci
Nationaal identificatienummer: 5084636000
Postadres: Križevci pri Ljutomeru 16B
Plaats: Križevci pri Ljutomeru
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 9242
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče
Nationaal identificatienummer: 5084539000
Postadres: Šolska ulica 11
Plaats: Velike Lašče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1315
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Mehurčki
Nationaal identificatienummer: 6665764000
Postadres: Glavarjeva cesta 35
Plaats: Komenda
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1218
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Otroški vrtec Metlika
Nationaal identificatienummer: 5166420000
Postadres: Župančičeva cesta 1
Plaats: Metlika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8330
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Preserje pri Radomljah
Nationaal identificatienummer: 5084741000
Postadres: Pelechova cesta 83
Plaats: Radomlje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1235
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Šmarješke Toplice
Nationaal identificatienummer: 2241161000
Postadres: Šmarjeta 66
Plaats: Šmarješke Toplice
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8220
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

Adres van het kopersprofiel: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Vodice
Nationaal identificatienummer: 5084377000
Postadres: Ob šoli 2
Plaats: Vodice
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1217
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Tržič
Nationaal identificatienummer: 5055881000
Postadres: Cesta Ste Marie aux Mines 28
Plaats: Tržič
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4290
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Naklo
Nationaal identificatienummer: 1193830000
Postadres: Glavna cesta 47
Plaats: Naklo
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4202
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Sveta Ana
Nationaal identificatienummer: 1332074000
Postadres: Sv. Ana v Slov. goricah 17
Plaats: Sv. Ana v Slov. goricah
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2233
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Metlika
Nationaal identificatienummer: 5088925000
Postadres: Šolska ulica 7
Plaats: Metlika
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8330
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Dolenjske Toplice
Nationaal identificatienummer: 5086370000
Postadres: Pionirska cesta 35
Plaats: Dolenjske Toplice
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8350
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vrtec Pedenjped Novo mesto
Nationaal identificatienummer: 1782657000
Postadres: Šegova ulica 22
Plaats: Novo mesto
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8000
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Kungota
Nationaal identificatienummer: 5884144000
Postadres: Plintovec 1
Plaats: Zgornja Kungota
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2201
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Jelšane
Nationaal identificatienummer: 5083010000
Postadres: Jelšane 82
Plaats: Jelšane
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6254
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Hodoš
Nationaal identificatienummer: 1357344000
Postadres: Hodoš 52
Plaats: Hodoš - Hodos
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 9205
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Trzin
Nationaal identificatienummer: 5255287000
Postadres: Mengeška cesta 7B
Plaats: Trzin
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1236
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna šola Šmarjeta
Nationaal identificatienummer: 5086302000
Postadres: Šmarjeta 1
Plaats: Šmarješke Toplice
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8220
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Ilirska Bistrica
Nationaal identificatienummer: 5880416000
Postadres: Bazoviška cesta 14
Plaats: Ilirska Bistrica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6250
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Piran
Nationaal identificatienummer: 5883873000
Postadres: Tartinijev trg 2
Plaats: Piran - Pirano
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 6330
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Vodice
Nationaal identificatienummer: 5874637000
Postadres: Kopitarjev trg 1
Plaats: Vodice
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1217
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Slovenska Bistrica
Nationaal identificatienummer: 5884250000
Postadres: Kolodvorska ulica 10
Plaats: Slovenska Bistrica
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2310
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Črna na Koroškem
Nationaal identificatienummer: 5883679000
Postadres: Center 101
Plaats: Črna na Koroškem
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2393
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Železniki
Nationaal identificatienummer: 5883148000
Postadres: Češnjica 48
Plaats: Železniki
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4228
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Gorje
Nationaal identificatienummer: 2209721000
Postadres: Zgornje Gorje 6B
Plaats: Zgornje Gorje
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 4247
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Trzin
Nationaal identificatienummer: 1358561000
Postadres: Mengeška cesta 22
Plaats: Trzin
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1236
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Občina Apače
Nationaal identificatienummer: 2215632000
Postadres: Apače 42B
Plaats: Apače
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 9253
Land: Slovenië
E-mail: info@skupnostobcin.si
Telefoon: +386 22341500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://skupnostobcin.si/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Združenje
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Povezovanje občin

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od leta 2019 do 2023

Referentienummer: Jn1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od leta 2019 do 2023 za potrebe občin in drugih pristopnikov k naorčilu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 883 181.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom za obdobje od leta 2019 do 2023 za potrebe občin in drugih pristopnikov k narčilu. Predmet javnega naročila je dobava električne energije za potrebe naročnika, tako za potrebe javne razsvetljave, kot tudi za potrebe poslovnih in drugih prostorov oz. porabnikov. Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 % dobavljene električne energije.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-073880
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 3991008000
Postadres: Vetrinjska ulica 2
Plaats: Maribor
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 2000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 220 180.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Skupnost občin Slovenije
Postadres: Partizanska cesta 1
Plaats: Maribor
Postcode: 2000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019