Služby - 533841-2018

05/12/2018    S234    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Studie zaměřená na technologii „blockchain“: Právní, vládní a interoperabilní aspekty – program Smart 2018/0038

2018/S 234-533841

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Evropská komise, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market F3: Digital Innovation and Blockchain
BU25 04/020
Brussels
1049
Belgie
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3642
Další informace lze získat na jiné adrese:
Evropská komise, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Administration and Finance
BU25 04/20
Brussels
1049
Belgie
Kontaktní osoba: Iorbanka Cuiza Perez
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3642
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie zaměřená na technologii „blockchain“: Právní, vládní a interoperabilní aspekty – program Smart 2018/0038

Spisové číslo: SMART 2018/0038
II.1.2)Hlavní kód CPV
73420000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Studie bude zjišťovat právní a regulační aspekty týkající se technologií inspirovaných „blockchain“ a jejich zavedení, jakož i socioekonomické dopady technologie „blockchain“. Studie / zakázka umožní mobilizaci ad-hoc odborných kapacit a sběr faktů a číselných údajů flexibilním způsobem na podporu „blockchain“ iniciativy EU. Studie posílí a doplní práci EU observatoře a fóra „blockchain“ a poskytne užitečné a smysluplné vstupy pro nasazení EU infrastruktury „blockchain“ v roce 2019. Výsledek bude také použit pro vypracování, legitimizaci a zavedení přístupů a konkrétních akcí. Přispěje k zastřešení politiky a akcí financování pro další rámec s různými zdroji financování. Bude použit pro zapojení EK v různých obvodech a pro účely šíření.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 190 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73100000
73000000
73300000
75110000
75130000
79310000
79419000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100
II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 190 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 8
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Horizont 2020

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 17/01/2019
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/01/2019
Místní čas: 10:30
Místo:

Commission building BU25, Avenue de Beaulieu 25, 1160, Brussels, BELGIE.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/11/2018