Služby - 533851-2019

12/11/2019    S218

Luxembursko-Luxemburg: Získanie finančných údajov, údajov o zamestnanosti, vlastníctve a súvisiacich údajov o spoločnostiach

2019/S 218-533851

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 213-521424)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/eurostat

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Získanie finančných údajov, údajov o zamestnanosti, vlastníctve a súvisiacich údajov o spoločnostiach

Referenčné číslo: ESTAT/B/2019/019
II.1.2)Hlavný kód CPV
72320000 Databázové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka činností súvisiacich s nákupom externých údajov a pozostáva z jedinej časti „Získanie finančných údajov, údajov o zamestnanosti, vlastníctve a súvisiacich údajov o spoločnostiach“.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/11/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 213-521424

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: I.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Komunikácia
Namiesto:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5542

Dodatočné informácie je možné získať z vyššie uvedenej adresy.

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom stránky:https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442

má byť:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442

Dodatočné informácie je možné získať z vyššie uvedenej adresy.

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom stránky:https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: