Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 538799-2022

TITitelNederland-Utrecht: Diensten voor e-leren
NDPublicatienummer aankondiging538799-2022
PDPublicatiedatum03/10/2022
OJNummer PB S190
TWPlaats van de koperUTRECHT
AUOfficiële naam van de koperBelastingdienst, IUC Belastingdienst (12629279)
OLOriginele taalNL
CYLand van de koperNL
AAType koper1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden28/09/2022
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)80420000 - Diensten voor e-leren
80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)NL
IAInternetadres (URL)http://www.belastingdienst.nl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU