Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 541625-2022

TITitelNederland-Utrecht: Milieubeheer
NDPublicatienummer aankondiging541625-2022
PDPublicatiedatum04/10/2022
OJNummer PB S191
TWPlaats van de koperUTRECHT
AUOfficiële naam van de koperRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (361633343)
OLOriginele taalNL
CYLand van de koperNL
AAType koper1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden29/09/2022
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)90733000 - Diensten in verband met watervervuiling
90710000 - Milieubeheer
90741000 - Diensten in verband met olievervuiling
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)NL
IAInternetadres (URL)http://www.rijkswaterstaat.nl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU