Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 543396-2019

18/11/2019    S222

Belgie-Brusel: Evropské destinace excelence (EDEN) - Zvyšování povědomí a propagace destinace EDEN (GRO-SME-19-C-075)

2019/S 222-543396

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 183-444697)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.1 COSME
Poštovní adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Evropské destinace excelence (EDEN) - Zvyšování povědomí a propagace destinace EDEN (GRO-SME-19-C-075)

Spisové číslo: EASME/2019/OP/0020
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Vývoj a provádění celoevropské informační a propagační kampaně pro iniciativu EDEN. Cílem iniciativy EDEN je podporovat udržitelné modely správy destinací v oblasti cestovního ruchu v celé Evropě prostřednictvím výběru a podpory evropských destinací excelence (destinace EDEN).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/11/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 183-444697

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/11/2019
Místní čas: 23:59
Má být:
Datum: 27/11/2019
Místní čas: 23:59
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 21/11/2019
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 28/11/2019
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace:

3. Změny ve specifikacích nabídkového řízení

Místo:

4.3.3. Kritéria ekonomické a finanční způsobilosti

Uchazeč musí mít dostatečnou ekonomickou a finanční způsobilost k úplné realizaci této zakázky. Za účelem prokázání své způsobilosti uchazeč musí splňovat následující výběrová kritéria: Jeho průměrný roční obrat za poslední 2 roky, za které bylo uzavřeno účetnictví, musí být alespoň jeden a půlkrát vyšší než objem trhu u činností podobných těm, které jsou předmětem této výzvy k podávání nabídek, podle specifikace v bodě II.1.5) oznámení o zakázce.

Čtěte:

4.3.3. Kritéria ekonomické a finanční způsobilosti

Uchazeč musí mít dostatečnou ekonomickou a finanční způsobilost k úplné realizaci této zakázky. Za účelem prokázání své způsobilosti uchazeč musí splňovat následující výběrová kritéria: Jeho průměrný roční obrat za poslední 2 roky, za které bylo uzavřeno účetnictví, musí činit nejméně 1 350 000 EUR.