Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 543396-2019

18/11/2019    S222

Belgie-Brusel: Evropské destinace excelence (EDEN) - Zvyšování povědomí a propagace destinace EDEN (GRO-SME-19-C-075)

2019/S 222-543396

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 183-444697)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky, EASME.A.1 COSME
Poštovní adresa: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/easme/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Evropské destinace excelence (EDEN) - Zvyšování povědomí a propagace destinace EDEN (GRO-SME-19-C-075)

Spisové číslo: EASME/2019/OP/0020
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Vývoj a provádění celoevropské informační a propagační kampaně pro iniciativu EDEN. Cílem iniciativy EDEN je podporovat udržitelné modely správy destinací v oblasti cestovního ruchu v celé Evropě prostřednictvím výběru a podpory evropských destinací excelence (destinace EDEN).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/11/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 183-444697

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 20/11/2019
Místní čas: 23:59
Má být:
Datum: 27/11/2019
Místní čas: 23:59
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 21/11/2019
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 28/11/2019
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace:

3. Změny ve specifikacích nabídkového řízení

Místo:

4.3.3. Kritéria ekonomické a finanční způsobilosti

Uchazeč musí mít dostatečnou ekonomickou a finanční způsobilost k úplné realizaci této zakázky. Za účelem prokázání své způsobilosti uchazeč musí splňovat následující výběrová kritéria: Jeho průměrný roční obrat za poslední 2 roky, za které bylo uzavřeno účetnictví, musí být alespoň jeden a půlkrát vyšší než objem trhu u činností podobných těm, které jsou předmětem této výzvy k podávání nabídek, podle specifikace v bodě II.1.5) oznámení o zakázce.

Čtěte:

4.3.3. Kritéria ekonomické a finanční způsobilosti

Uchazeč musí mít dostatečnou ekonomickou a finanční způsobilost k úplné realizaci této zakázky. Za účelem prokázání své způsobilosti uchazeč musí splňovat následující výběrová kritéria: Jeho průměrný roční obrat za poslední 2 roky, za které bylo uzavřeno účetnictví, musí činit nejméně 1 350 000 EUR.