Služby - 549113-2021

29/10/2021    S211

Itálie-Ispra: Vícestranná rámcová smlouva na služby technického poradenství týkající se architektury a technických oborů ve Společném výzkumném středisku na pracovišti v Ispře

2021/S 211-549113

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Společné výzkumné středisko (JRC), JRC.R – Support services (Brussels), JRC.R.I.4 – Infrastructure
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9538
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vícestranná rámcová smlouva na služby technického poradenství týkající se architektury a technických oborů ve Společném výzkumném středisku na pracovišti v Ispře

Spisové číslo: JRC/IPR/2021/OP/2774-PIN
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytnutí technického poradenství, návrhu a řízení služeb stavebních prací týkajících se architektury, stavebního inženýrství, územního plánování, životního prostředí a strojního inženýrství v rámci činností prováděných Společným výzkumným střediskem na pracovišti v Ispře (VA). Účelem těchto činností je poskytnout poradenství vedení stavby týkající se provozu infrastruktury, návrhu, dohledu nad stavebními pracemi, zkoušek, hodnocení, ověřování a koordinace bezpečnosti na staveništích a/nebo renovace a údržby budov, zařízení a infrastruktury na staveništi.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ITÁLIE

II.2.4)Popis zakázky:

Poskytnutí technického poradenství, návrhu a řízení služeb stavebních prací týkajících se architektury, stavebního inženýrství, územního plánování, životního prostředí a strojního inženýrství v rámci činností prováděných Společným výzkumným střediskem na pracovišti v Ispře (VA). Účelem těchto činností je poskytnout poradenství vedení stavby týkající se provozu infrastruktury, návrhu, dohledu nad stavebními pracemi, zkoušek, hodnocení, ověřování a koordinace bezpečnosti na staveništích a/nebo renovace a údržby budov, zařízení a infrastruktury na staveništi.

II.2.14)Další informace
II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
15/11/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Toto oznámení předběžných informací oznamuje záměr veřejného zadavatele zveřejnit budoucí výzvu k podání nabídek. V této fázi nejsou k dispozici žádné další informace nebo dokumenty. Zainteresované hospodářské subjekty vyzýváme, aby se zaregistrovaly na adrese uvedené v oddílu I.3) a byly informovány o zveřejnění oznámení o zakázce a všech zadávacích dokumentů, včetně specifikací nabídkového řízení.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/10/2021