Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 549599-2020

17/11/2020    S224

Belgicko-Evere: Služby tretej spoločnej aukčnej platformy

2020/S 224-549599

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, CLIMA – Climate Action, CLIMA.B.1 – ETS Policy Development and Auctioning
Poštová adresa: Avenue du Bourget n° 1
Mesto/obec: Evere, Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1140
Štát: Belgicko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Belgicko
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Bulharsko
Mesto/obec: Sofia
Kód NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Štát: Bulharsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Česká republika
Mesto/obec: Prague
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Štát: Česko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dánsko
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK DANMARK
Štát: Dánsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Estónsko
Mesto/obec: Tallinn
Kód NUTS: EE EESTI
Štát: Estónsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Írsko
Mesto/obec: Dublin
Kód NUTS: IE IRELAND
Štát: Írsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Španielsko
Mesto/obec: Madrid
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Francúzsko
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Fínsko
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Štát: Fínsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Grécko
Mesto/obec: Athens
Kód NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Štát: Grécko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Taliansko
Mesto/obec: Rome
Kód NUTS: IT ITALIA
Štát: Taliansko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Cyprus
Mesto/obec: Nicosia
Kód NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Štát: Cyprus
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Chorvátsko
Mesto/obec: Zagreb
Kód NUTS: HR HRVATSKA
Štát: Chorvátsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Lotyšsko
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV LATVIJA
Štát: Lotyšsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Litva
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT LIETUVA
Štát: Litva
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Luxembursko
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Maďarsko
Mesto/obec: Budapest
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Štát: Maďarsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Malta
Mesto/obec: La Valette
Kód NUTS: MT MALTA
Štát: Malta
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Holandsko
Mesto/obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rakúsko
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
Štát: Rakúsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Portugalsko
Mesto/obec: Lisbon
Kód NUTS: PT PORTUGAL
Štát: Portugalsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rumunsko
Mesto/obec: Bucarest
Kód NUTS: RO ROMANIA
Štát: Rumunsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovinsko
Mesto/obec: Ljubljana
Kód NUTS: SI SLOVENIJA
Štát: Slovinsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovensko
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
Štát: Slovensko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Švédsko
Mesto/obec: Stockholm
Kód NUTS: SE SVERIGE
Štát: Švédsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Island
Mesto/obec: Reykjavik
Kód NUTS: IS ÍSLAND
Štát: Island
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Lichtenštajnsko
Mesto/obec: Vaduz
Kód NUTS: LI LIECHTENSTEIN
Štát: Lichtenštajnsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Nórsko
Mesto/obec: Oslo
Kód NUTS: NO NORGE
Štát: Nórsko
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby tretej spoločnej aukčnej platformy

Referenčné číslo: CLIMA/2020/RP/0002
II.1.2)Hlavný kód CPV
66172000 Spracovanie finančných transakcií a služby klíringových ústavov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Ide o spoločné obstarávanie medzi Európskou úniou zastúpenou Európskou komisiou a nasledujúcimi zmluvnými štátmi, pre ktoré nadobudla platnosť dohoda o spoločnom obstarávaní na obstaranie spoločných aukčných platforiem:

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Taliansko, Cyprus, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.

Komisia vykonáva spoločné obstarávacie konanie v mene zmluvných štátov.

Cieľom je obstarať služby tretej spoločnej aukčnej platformy:

úloha 1: služby obchodovania s kvótami formou aukcie, ktoré bude poskytovať spoločná aukčná platforma zmluvným štátom pre inovačný fond a modernizačný fond;

úloha 2: služby, ktoré bude poskytovať spoločná aukčná platforma Komisii.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66172000 Spracovanie finančných transakcií a služby klíringových ústavov
66133000 Spracovanie a klíring
66150000 Správa finančných trhov
66151000 Prevádzkovanie finančných trhov
66170000 Služby týkajúce finančného poradenstva, spracovania finančných transakcií a klíringových ústavov
79342410 Služby v oblasti elektronických aukcií
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

„extra muros“.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby tretej spoločnej aukčnej platformy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Technická kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri súťažné podklady uverejnené na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 096-228434
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 340201/2020/835568/SER/CLIMA.B1
Názov:

Služby tretej spoločnej aukčnej platformy

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
04/11/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: European Energy Exchange AG
Poštová adresa: Augustusplatz 9
Mesto/obec: Leipzig
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 04109
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: European Commodity Clearing AG
Poštová adresa: Augustusplatz 9
Mesto/obec: Leipzig
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 04109
Štát: Nemecko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 750 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 750 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/11/2020