Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Služby - 565322-2019

29/11/2019    S231    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva týkající se studií a/nebo technické podpory v oblasti ekodesignu

2019/S 231-565322

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštovní adresa: Avenue d'Auderghem 45 — Office BREY 10/124
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5533
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštovní adresa: Avenue d'Auderghem 45 — Office BREY 10/124
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5533
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5533
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva týkající se studií a/nebo technické podpory v oblasti ekodesignu

Spisové číslo: 771/PP/GRO/IMA/19/1131/11061
II.1.2)Hlavní kód CPV
79410000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rámcová smlouva týkající se studií a/nebo technické podpory v oblasti ekodesignu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít rámcovou smlouvu související s technickou, hospodářskou, environmentální a regulační analýzou otázek týkajících se politiky udržitelných produktů. To se týká vzájemného působení mezi politikami v oblasti průmyslu, životního prostředí, lidského zdraví, změny klimatu, surovin, energetiky, dopravy, zaměstnanosti, zdaňování, obchodu a investic, výzkumu a inovací, veřejných zakázek, vnitřního trhu produktů a služeb a politikami týkajícími se jejich následků pro konkurenceschopnost evropských výrobců a podniků, dobré podmínky pro spotřebitele a zaměstnanost.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Porozumění práci, která má být provedena, jak je uvedeno v odd. 1.4.2, kvalita a technická hodnota nabídky pokrývající obory specifikované v rozsahu rámcové smlouvy na poskytování služeb / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Navrhovaná organizace práce a prostředky, jak je uvedeno v odd. 1.4.2, včetně přidělení zdrojů a zajištění jakosti / kontrolní aspekty konkrétních zakázek realizujících rámcovou smlouvu na poskytování služeb / Váha: 20
Kritérium kvality - Název: Kvalita metodiky navrhované k provedení analýzy požadované ve scénáři popsaném v odd. 1.4.3 / Váha: 20
Cena - Váha: 50 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Pracovním jazykem této rámcové smlouvy na poskytnutí studií a/nebo technické podpory v oblasti ekodesignu je angličtina.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz specifikace nabídkového řízení.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/01/2020
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 04/02/2020
Místní čas: 09:30
Místo:

Evropská komise — Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs —Breydel Building — Avenue d' Auderghem 45 — 1040 Brussels, BELGIE.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Pro tuto výzvu je možné pouze elektronické podání prostřednictvím systému elektronického podání „e-submission“.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/11/2019