Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 566380-2019

29/11/2019    S231    Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Estónsko-Kohtla-Järve: Ortopedické implantáty

2019/S 231-566380

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 213-521952)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 90003433
Poštová adresa: Tervise tn 1
Mesto/obec: Kohtla-Järve linn
Kód NUTS: EE
PSČ: 31025
Štát: Estónsko
Kontaktná osoba: Viktor Kuzmin
E-mail: viktor.kuzmin@ivkh.ee
Telefón: +372 3311138

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.ivkh.ee

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ortopeedia implantaadid

Referenčné číslo: 215785
II.1.2)Hlavný kód CPV
33183100
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping või lepingud, mille objektiks on HAD lisas 1 sätestatud nõuetele vastavad ortopeedia implantaadid.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 213-521952

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Namiesto:
Dátum: 04/12/2019
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 17/12/2019
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: II.1.4
Miesto, kde má byť text upravený: Lühikirjeldus:
Namiesto:

Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping või lepingud, mille objektiks on HAD lisas 1 sätestatud nõuetele vastavad ortopeedia implantaadid.

má byť:

Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping või lepingud, mille objektiks on HAD lisas 1 sätestatud nõuetele vastavad ortopeedia implantaadid.

Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Pakkumuste avamise tingimused
Namiesto:
Dátum: 04/12/2019
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 17/12/2019
Miestny čas: 12:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Hankija on muutnud vormi 1 positsioone 382, 387, 367, 383, 431 316 – 329