Dodávky - 566422-2019

29/11/2019    S231

Poľsko-Chrzanów: Ortopedické implantáty

2019/S 231-566422

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 222-544044)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 628-19-16-916
Poštová adresa: ul. Topolowa 16
Mesto/obec: Chrzanów
Kód NUTS: PL21 Małopolskie
PSČ: 32-500
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Sekcja Zamówień Publicznych, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, II piętro
E-mail: dzp@szpital-chrzanow.pl
Telefón: +48 326247034
Fax: +48 326247021

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.szpital-chrzanow.pl/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dostawa endoprotezy stawu kolanowego

Referenčné číslo: 87/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
33183100 Ortopedické implantáty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dostawa endoprotezy stawu kolanowego: endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowa; endoproteza całkowita cementowa anatomiczna rewizyjna

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/11/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 222-544044

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.3
Namiesto:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium należy wnieść w wysokości:

Nr pakietu; wadium:

1. 600.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00.

[...]

má byť:

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium należy wnieść w wysokości:

Nr pakietu; wadium: 600 PLN

Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00.

[...]

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: