Dodávky - 566431-2019

29/11/2019    S231

Poľsko-Chorzów: Ortopedické implantáty

2019/S 231-566431

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 207-504043)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 627-19-23-530
Poštová adresa: ul. Strzelców Bytomskich 11
Mesto/obec: Chorzów
Kód NUTS: PL22A Katowicki
PSČ: 41-500
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@zsm.com.pl
Telefón: +48 323499298
Fax: +48 323499299

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.zsm.com.pl

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Referenčné číslo: SP ZOZ ZSM/ZP/ 49 /2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
33183100 Ortopedické implantáty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 46 pakietów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/11/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 207-504043

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Namiesto:
Dátum: 26/11/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 28/11/2019
Miestny čas: 10:30
Číslo oddielu: IV.2.7
Namiesto:
Dátum: 26/11/2019
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 28/11/2019
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: