Dodávky - 566485-2019

29/11/2019    S231

Česko-Ostrava: Ortopedické implantáty

2019/S 231-566485

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 207-503949)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00635162
Poštová adresa: Nemocniční 898/20A
Mesto/obec: Ostrava – Moravská Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 728 80
Štát: Česko
E-mail: jana.vlckova@mnof.cz
Telefón: +420 596192289

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.mnof.cz/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.tenderarena.cz/profily/mnof

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávky – TEP kyčelního kloubu

Referenčné číslo: VZ/73/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
33183100 Ortopedické implantáty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních zdravotnických materiálů, zdravotnických prostředků – náhrad kyčelních kloubů v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Smlouva bude uzavřena na dobu 3 let od počátku účinnosti smlouvy, s finančním limitem, který nesmí byt překročen. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 - Technická specifikace.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/11/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 207-503949

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namiesto:
Dátum: 26/11/2019
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 23/12/2019
Miestny čas: 09:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

1. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, necementovaný systém I. do 28.11.2019 ve 12:00 hod.

7. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, necementovaný systém VII. do 23.12.2019 v 09:00 hod.

8. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, hybridní systém I. do 23.12.2019 v 09:00 hod.

10. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, cementovaný systém I. do 23.12.2019 v 09:00 hod.

12. Část veřejné zakázky – TEP kyčelního kloubu, pro pacienty se zvýšeným rizikem luxace do 23.12.2019 v 09:00 hod.

U zbývajících částí platí lhůta pro podání nabídek do 26.11.2019 ve 12:00 hod.