Služby - 575629-2021

12/11/2021    S220

Španělsko-Alicante: Integrované komunikační služby v oblasti duševního vlastnictví, zahrnující vztahy s veřejností a kampaně, digitální marketing, návrhy a audiovizuální služby

2021/S 220-575629

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 204-531803)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Národní identifikační číslo: V-03965324
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Země: Španělsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Integrované komunikační služby v oblasti duševního vlastnictví, zahrnující vztahy s veřejností a kampaně, digitální marketing, návrhy a audiovizuální služby

Spisové číslo: AO/011/21
II.1.2)Hlavní kód CPV
79340000 Reklamní a marketingové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem tohoto řízení je zadání jedné rámcové smlouvy na poskytnutí integrovaných komunikačních služeb v oblasti duševního vlastnictví, pokrývajících vztahy s veřejností a kampaně, digitální marketing, návrhy a audiovizuální služby.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/11/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 204-531803

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 22/11/2021
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 08/12/2021
Místní čas: 13:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 23/11/2021
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 09/12/2021
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: