Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 577444-2019

06/12/2019    S236

Německo-Kolín: ITREX – Poskytování externích odborných znalostí a služeb v podobě řízení a rozšiřování kapacit v oblasti informačních technologií Agentury, včetně specializovaného IT školení

2019/S 236-577444

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 210-512169)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
Poštovní adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Země: Německo
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa profilu zadavatele: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ITREX – Poskytování externích odborných znalostí a služeb v podobě řízení a rozšiřování kapacit v oblasti informačních technologií Agentury, včetně specializovaného IT školení

Spisové číslo: EASA.2019.HVP.21
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytování služeb v oblasti informačních technologií, 3 různé položky:

položka č. 1: odborné znalosti a služby v podobě řízení a údržby v současnosti využívaných kapacit v oblasti informačních technologií,

položka č. 2: odborné znalosti a služby v podobě navrhování, vývoje a rozmisťování nových kapacit v oblasti informačních technologií,

položka č. 3: služby týkající se speciálně zaměřených IT školení a workshopů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/12/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 210-512169

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 09/12/2019
Místní čas: 15:00
Má být:
Datum: 16/12/2019
Místní čas: 15:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Další lhůty (lhůta pro odeslání žádostí o objasnění do agentury EASA: 7.12.2019 v 10:00; poslední den, kdy budou vydána objasnění agenturou EASA: 10.12.2019; otevírání nabídek: 18.12.2019 v 11:00) byly odpovídajícím způsobem změněny.