Leveringen - 577658-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Aschaffenburg: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 234-577658

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 232-569635)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landratsamt Aschaffenburg
Postadres: Bayernstraße 18
Plaats: Aschaffenburg
NUTS-code: DE261 Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 63739
Land: Duitsland
E-mail: Adi.Gutjahr@lra-ab.bayern.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aschaffenburg.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

LK Aschaffenburg Lieferung und Einrichtung von Medientechnik

Referentienummer: Aschaffenburg-2020-M-IT-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Landratsamt Aschaffenburg – Lieferung und Einrichtung von Medientechnik.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 232-569635

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Beginn: 01/04/2021

Te lezen:

Beginn: Februar 2021

Afdelingsnummer: III.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
In plaats van:

Vertragsbeginn: 1.4.2021.

Te lezen:

Beginn: Februar 2021

Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/03/2021

Te lezen:

Das Angebot muss gültig bleiben bis:

Februar 2021

Afdelingsnummer: III.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
In plaats van:

Installationsbeginn: Genaue Roll-Out-Planung erfolgt bei der Vergabe un Abstimmung mit dem AG und AN, siehe Pkt. 1.5.6

Te lezen:

Installationsbeginn: Genaue Roll-Out-Planung erfolgt bei der Vergabe un Abstimmung mit dem AG und AN, siehe Pkt. 1.5.6.

— soll im Quartal 1 / 2021 erfolgen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zusätzliche Angaben
In plaats van:
Te lezen:

Bemusterung: erfolgt voraussichtlich in KW 04/2021

VII.2)Overige nadere inlichtingen: