Diensten - 578192-2020

TITitelPolen-Rzeszów: Beplanten en onderhouden van groengebieden
NDPublicatienummer aankondiging578192-2020
PDPublicatiedatum01/12/2020
OJNummer PB S234
TWPlaats van de koperRZESZÓW
AUOfficiële naam van de koperPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (368302575)
OLOriginele taalPL
CYLand van de koperPL
AAType koper8 - Andere
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden26/11/2020
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)45246400 - Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)PL218
PL821
PL823
PL824
IAInternetadres (URL)http://www.wody.gov.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU